Bolt voza?ima u Britaniji odriješio ruke, sami odre?uju cijene vožnje

0
293

Estonska digitalna kompanija za usluge prijevoza Bolt u ponedjeljak je izvijestila da ?e voza?ima u Britaniji omogu?iti da sami odre?uju cijene vožnje a putnicima da biraju voza?e.

Bolt ?e u po?etnoj fazi uvesti tu mogu?nost u tri grada u Midlandsu kako bi riješio problem nestašice voza?a koja je dovela do duljeg ?ekanja i do otkazivanja vožnji i rasta cijena vožnje.

Do Boži?a svih 65 tisu?a voza?a u Britaniji mo?i ?e sami odre?ivati cijene vožnje ili nastaviti koristiti model odre?ivanja cijena ovisno o potražnji.

Potražnja za uslugama prijevoza snažno raste u posljednje vrijeme budu?i da se ljudi vra?aju na posao nakon ukidanja pandemijskih ograni?enja, a taksije je teško prona?i u najfrekventnijim dijelovma dana budu?i da su mnogi voza?i u pandemiji odustali od tog posla.

Bolt i Uber pokušavaju sada ponovo pridobiti voza?e obe?anim ve?im primanjima.

“Nadamo se da ?emo skratiti vrijeme ?ekanja na aplikaciji Bolt i da ?e voza?i rje?e otkazivati (vožnju) kako bi korisnici mogli brzo i sigurno sti?i do odredišta nakon poja?ane potražnje u proteklim tjednima”, rekao je Boltov regionalni menadžer za zapadnu Europu Sam Raciti.

Uber je voza?ima u Kaliforniji omogu?io da sami odre?uju cijene još u srpnju prošle godine, ali je nakon manje od godinu dana ukinuo tu mogu?nost, tvrde?i da su rezultati pokazali da je više korisnika odbilo vožnju po višoj cijeni i da nisu ponovno zatražili vožnju putem Ubera.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com