Cestovni projekti u Varaždinskoj županiji vrijedni 172 mln kn

0
323

Hrvatske ceste u Varaždinskoj županiji provode projekte vrijedne 172 milijuna kuna me?u kojima je izgradnja isto?ne obilaznice Novog Marofa, a gradilište je u utorak obišao ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butkovi?, kao i novoizgra?eni most u Tuhovcu kod Varaždinskih Toplica.

Uo?i obilaska terena, Butkovi? je u Varaždinu održao sastanak s varaždinskim županom An?elkom Stri?akom i njegovim suradnicima, gradona?elnikom Varaždina Nevenom Bosiljem te drugim na?elnicima, gradona?elnicima i predstavnicima op?inama, a razgovaralo se o strateškim cestovnima projektima važnim za Varaždinsku županiju.

“To je izgradnja brze ceste Varaždin – Ivanec – Krapina za ?iju ?e prvu fazu, od Varaždina do Tužnog u rujnu biti raspisan natje?aj. Projektna dokumentacija je pri kraju tako da ?emo do kraja godine pokušati dogovoriti taj prvi dio, oko 250 milijuna kuna, i krenuti s tim velikim projektom”, rekao je Butkovi?.

Župan Stri?ak kazao je da ?e Hrvatske ceste u ovoj godini na podru?ju Varaždinske županije imati desetak investicija, me?u kojima su isto?na obilaznica Varaždina i obilaznica Hraš?ica – Petrijanec.

“Na taj ?emo na?in izgraditi mrežu brzih cesta i u?initi promet na našem prostoru daleko proto?nijim i sigurnijim”, rekao je Stri?ak.

Prilikom obilaska radilišta u Novom Marofu Butkovi? je naglasio kako je rije? o najzna?ajnijem cestovno-infrastrukturnom projektu u županiji vrijednom 105 milijuna kuna bez PDV-a.

“Radovi idu dobro i do kraja godine, odnosno po?etkom 2023., u ugovornom roku ?emo završiti”, kazao je ministar.

Novomarofski gradona?elnik Siniša Jenka? istaknuo je da cestom D3 koju ?e zamijeniti ova obilaznica dnevno prometuje oko 8.500 vozila te da ?e nova cesta uvelike rasteretiti promet, ali i pove?ati gospodarske mogu?nosti.

Ministar Butkovi? obišao je i novoizgra?eni most u Tuhovcu, a topli?ka gradona?elnica Dragica Ratkovi? istaknula je da je stari most bio jedna od najkriti?nijih prometnih to?aka na podru?ju grada.

Govore?i o trenutno najzna?ajnijim investicijama, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škori? je istaknuo da su to, osim obilaznice Novog Marofa, zahvati na državnoj cesti D24 Paka – Brezni?ki Hum, rotor Moti?njak kod Varaždina te daljnji nastavak ceste od Brezni?kog Huma prema Breznici.

Ministar Butkovi? je izme?u ostalog kazao kako nema govora o promjeni imena Pelješkog mosta.

„To je ime koje je službeno i kako sada stvari stoje, Pelješki most, odnosno Most Pelješac ostaje, ve? su i plo?e postavljene na pristupu mostu”, rekao je Butkovi?.

Otvorenje mosta s dijelom pristupnih cesta najavio je za 26. srpnja.

HINA

Fotografija: Pixabay

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com