Kako popraviti mehanizam za dizanje stakala?

0
4009

Prvi automobili nisu ni imali stakla na vratima, oni koji su se kasnije pojavili imali su ih, ali se nisu mogla dizati i spuštati. Prošlo je vremena i vremena dok se osmislio mehanizam za dizanje i spuštanje stakala na automobilu.

Danas smo došli do toga da mnoga vozila nemaju ru?no podizanje stakala ve? automatsko, elektri?no, s malim elektromotorom koji se aktivira svaki puta kada stisnemo odre?enu tipku. Što napraviti kada shvatimo da ne možemo normalno dizati ili spuštati stakla?

Kvarovi s dizanjem i spuštanjem stakala doista su raznovrsni i ponekad se ?ini da koliko je automobila, toliko je i razli?itih vrsta kvarova na podiza?ima stakala. Primjerice, samo neki od problema koje voza?i imaju sa staklima su: staklo se diglo ili spustilo do pola te više ni makac, stakla se otvaraju za vrijeme vožnje, ali ipak je to izraženije za kišovitih dana, staklo se da spustiti, ali se više ne da podignuti… Dakle, kao što vidite, problemi su mnogi, jednako kao i dijelovi koji se nalaze u mehanizmu podizanja i spuštanja stakala.

Želite li se i sami uvjeriti kako izgleda mehanizam dizanja i spuštanja stakala, najbolje je da skinete tapecirung s vrata i potom zaronite u ?udesan svijet mehanizma za stakla. Ima tu mnogo sitnih dijelova, sajla, vodilica. Danas su mnogi od tih sitnijih dijelova izra?eni od plastike, što je, dakako problem, jer vozila ?esto ostaju na suncu, a pod djelovanjem visokih temperatura te kasnije sile kojom se staklo diže ili spušta, plastika lako puca.

Mnogi ?e preporu?iti da se za dobar popravak mehanizma za stakla potrebno obratiti dobrom majstoru koji se time bavi. Ako imate ?ovjeka koji se istinski razumije u te mehanizme, onda ste doista ‘na konju’. Me?utim, ?esto ?ak ni majstor ne može otkriti u ?emu je stvar pa se problem s dizanjem ili spuštanjem stakala može protegnuti unedogled.

Želite li se sami okušati u detektiranju kvara, prvo se naoružajte s mnogo strpljenja. Kao prvo, strpljenje vam treba dok do?ete do samog mehanizma u vratima (?esto je potrebno doslovno rastaviti cijela vrata!), a kao drugo, dok ga pregledavate i utvr?ujete možebitni kvar (posebice ako se ne razumijete u cijeli sustav, u po?etku vam ne?e biti lako razumljivo što gdje ide i kako izgleda isparavan, a kako pokvaren podiza?). Ve?ina voza?a odlu?it ?e se za izmjenu cjelokupnog mehanizma podiza?a stakala, a treba znati da prakti?ki svaki model vozila ima i sebi pripadaju?i mehanizam za stakla te postoje razlike u cijenama. Neki se tako kre?u od nekoliko stotina kuna, a neki preko tisu?u kuna, posebice noviji modeli koji u sebi imaju elektromotor.

Dakle, investicija nije malena i zato ne ?udi da se mnogi voza?i odlu?uju za popravak postoje?ih mehanizama za podizanje stakala. Originalne i nove sitne dijelove za ove mehanizme poprili?no je teško prona?i u trgovinama pa mnogi pribjegavaju kupovini rabljenih mehanizama, dakle iz karamboliranih automobila te potom uzimaju dio koji im treba nadaju?i se da ?e im on dobro poslužiti, odnosno da je još uvijek u dobrom stanju.

Mnogo toga u mehanizmu spuštanja stakala zapravo ovisi o materijalu od kojeg su dijelovi izra?eni, a tako?er pokazalo se da neka od vozila imaju serijsku grešku upravo u tim mehanizmima. Zbog prihvatljivije cijene mnogo se dijelova izra?uje od plastike, me?utim i trajnost je znatno manja. Iako dosta teško, nije nemogu?e plasti?ne dijelove mehanizma zamijeniti dijelovima izra?enim od trajnijih materijala, kao što je primjerice aluminij. Potrebno je biti uporan u potrazi, kako za dijelovima, tako i za mehani?arima koji su spremni uložiti dosta vremena dok ne detektiraju pravi kvar. U svakom slu?aju, nemojte odustajati jer strpljenje i upornost se u potrazi za najboljim dijelovima za mehanizam podizanja stakala itekako isplate.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com