Konfiguracije motora

0
1119

Broj cilindara i redoslijed paljenja definiraju karakteristike rada, težište i zvuk motora (ako ne ra?unamo današnja “glumljenja” zvuka preko ra?unalne sinteze i puštanja umjetnog zvuka preko zvu?nika u putni?ku kabinu). Mehani?ki orkestar dijelova motora pogoni automobil, ali daje i specifi?nost na?ina isporuke snage i zvuka, od režanja usisa do pucanja iz auspuha. Brojni fakotri oblikuju doživljaj motora (broj cilindara, materijali, vrsta termodinami?kog ciklusa, broj ventila…), no zadržimo se na jednom od primarnih – konfiguraciji radilice. Tako možemo razvrstati automobilske motore rasporedu cilindara pa pogledajmo neke zanimljivosti vezane uz svaki od tih tipova, uklju?uju?i dvotaktne, ?etverotaktne, dizelske, benzinske, usisne, prednabijene itd.

Radilica

Dva su osnovna tipa konfiguracije radilice, tj. geometrije koljenastog vratila. Koljena radilice leže na istoj ravnini (flatplane, sve u istoj ravnini po uzdužnoj osi radilice) ili leže na me?usobno okomitim ravninama (crossplane); uz to je vezan i redoslijed paljenja cilindara. Crossplane motori zato imaju karakteristi?no grublji zvuk, radilice s protuutezima i obi?no složene ispušne grane radi optimizacije protjecanja ispušnih pulseva. Flatplane motori imaju svojih problema, prvenstveno druga?iji tip vibracija nego crossplane, ali prednost im je mogu?nost  postizanja viših okretaja zbog lakše radilice. Kod crossplane motora ispušni pulsevi su nejednako vremenski udaljeni jedan od drugog pa ti motori zvu?e nemirnije.

Wankel

Umjesto klipova i cilindara, ovi motori koriste ovalne komore za izgaranje i trokutaste rotore. Wankel motori svaku rotaciju rotora imaju radni takt, sli?no dvotaktnim klipnim motorima gdje se radni takt odvije svaki puni okretaj klipa.

Redni

Redni motori danas su naj?eš?i motori na cestama. Cilindri prate radilicu, smješteni jedan za drugim u liniji.

Specifi?na varijanta rednog motora je U motor. Za primjer razmotrimo U2 motor (eng. split-single, njem. Doppelkolbenmotor); izvana izgleda kao jednocilindarski, ali zapravo ima dva cilindra koji koriste istu, jednu komoru za izgaranje. Neki se redni motori, poput rednih sedamcilindarskih, nisu koristili u automobilima, a mogu se prona?i u strojarnicama brodova i podmornica te u lokomotivama i u ulozi stati?nih generatora.

V motor

Kao i gotovo sve druge varijante, V motor tako se zove zbog izgleda; cilindri me?usobno zatvaraju neki kut, tj. tvore oblik slova V, pojedina?no ili u nizu. Kut izme?u cilindara varira, od uskokutnih desetak, do ?estih varijanti od 60° i 90°.

Horizontalni V motor ima kut me?u cilindrima od 180°. Razlika izme?u ovog i bokser motora je ta što u ovom V motoru nasuprotni klipovi dijele prihvat na koljenasto vratilo, a u bokser motorima, svaki klip ima svoj prihvat.

VR (od VAG-ove oznake V-rednih, njem. V Reihenmotor) motori su uskokutni V motori, s kutem me?u cilindrima od 10°-20° pa koriste jednu, zajedni?ku glavu motora.

W motori koriste tre?i (ili i ?etvrti) red cilindara. Varijante s ?etvrtim redom mogu imati jednak razmak izme?u ?etiri reda cilindara, ili pak biti sastavljeni od dva para VR konfiguracije.

X motori su pak V motori parom ili nizom cilindara me?usobno simetri?nima s obzirom na ravninu i smjer pružanja radilice. Taj je tip motora sli?an idu?oj kategoriji, radijalnim motorima.

Radijalni 

Radi oblika zove se još i zvjezdasti (njem. Sternmotor). Od radilice se cilindri pružaju radijalno, zrakasto po zamišljenim radijusima kružnice koja bi opisivala glave cilindara. Tako?er radi oblika, uglavnom se koristio u zrakoplovima, no bilo je i rijetkih automobilskih i motociklisti?kih primjena.

Rotacijski motor je varijanta radijalnog (ili obrnuto, ovisno o kriterijima) pri kojem se cilindri okre?u oko fiksne radilice.

Bokser

Bokser motori imaju horizontalno položene cilindre s dvije strane radilice. Kako smo spomenuli, svaki klip ima svoj prihvat na koljeno radilice.

H motor je svojevrsni spoj dvije bokser konfiguracije položene jedna na drugu i ?ije su radilice povezane npr. zup?anicima pa rade uskla?eno i imaju zajedni?ki izlaz za snagu (vratilo, zamašnjak…).

Nasuprotni klipovi

Motor s nasuprotnim klipovima koristi dva klipa u istom cilindru koji se kre?u jedan prema drugom i ?ija ?ela u gornjoj mrtvoj to?ki efektivno tvore komoru za izgaranje.

Delta motori koriste tri cilindra, ili nizove od tri cilindra postavljene u obliku trokuta (ili obliku slova delta), a svaki cilindar sadrži dva klipa, te svaki “vrh” takvog trokuta sadrži radilicu.

Ostali motori

Automobile su, uklju?uju?i trka?e i prototipe, pogonili i razni hibridni sustavi, elektromotori, plinske turbine (mlazni motori s izlaznom snagom usmjerenom na vratilo, kao mehani?ki rad, umjesto kao potisak) parni motori itd., a ovo je bio pregled uglavnom klipnih motora razvrstanih po konfiguraciji radilice (i cilindara). U budu?im nastavcima ovog serijala o (prvenstveno) automobilskim motorima pro?itajte o zanimljim motorima razvrstanim prema broju cilindara.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com