Litij za baterije elektri?nih automobila dobivat ?e se iz morske vode!?

0
493

Metoda koju koriste istraživa?i INM-a u Saarbrückenu još je u povojima, ali obe?ava, prenosi RevijaHAK.

Bez litija neme baterije, a bez baterija nema industrije elektri?nih automobila. Rudnici litija uglavnom su pod kontrolom Kine i zahtijevaju proizvodnju koja nema pretjerane veze s ekologijom. No ?ini se da postoje i drugi izvori. Znanstveni tim iz Saarbrückena u Njema?koj razvio je proces ekstrakcije litija iz morske vode. Novi pristup istraživa?kog tima na Leibniz institutu za nove materijale (INM) u Saarbrückenu oslanja se na modificiranu bateriju za filtriranje vrijednih soli iz morske vode. Prema radu, koji je objavilo Ameri?ko kemijsko društvo, proces bi trebao biti posebno niskoenergetski, a u isto vrijeme vrlo isplativ.

Znanstvenici su dodali dvije dodatne komore za novu metodu, u kojima se teku?i elektroliti ispuštaju i pune kroz procese oksidacije i redukcije. U njima se morska voda pumpa kroz kerami?ke membrane. U takvom ciklusu, teku?ina u jedinici za pohranu energije postaje sve više oboga?ena litijevim ionima. U sljede?em koraku, litijeve soli potrebne za baterije elektri?nih automobila dobivaju se iz tih iona. Ovom metodom postiže se ?isto?a od 93,5 posto.

Metoda koju koriste istraživa?i INM-a u Saarbrückenu još je u povojima. Me?utim, testovi u malom pilot postrojenju pokazali su da jedan ?etvorni metar aparata može izdvojiti oko 18 kilograma litija iz morske vode u roku od godinu dana. S obzirom na to da konvencionalna baterija automobila sadrži oko 13,5 kilograma litija, to je poprili?no skromna koli?ina. Postrojenje bi trebalo znatno proširiti i modificirati, što bi se isplatilo s obzirom na to da morske vode ima u dovoljnim koli?inama na Zemlji.

Izvor: RevijaHAK

Fotografija: Pixabay

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com