Platit ?e 7 x manje štetu, jer nemaju namjeru pla?ati tri štete što neosnovano traži ošte?enik Nikola Carevi?

0
1374

Demantij Generali osiguranja u kojem se upozorava kako nemaju namjeru platiti 3 razli?ite štete što traži Nikola Carevi? i pri tome upozoravaju da ošte?enik ima pravo samo na isplatu naknade za jednu štetu. Zapravo ne žele platiti 2.588,10 eura, jer to je zbir ošte?enja u tri razli?ite nezgode koje su nastale odvojeno i koje je ošte?enik nepropisno pokušao objediniti.

U prijevodu to zna?i da je rije? o lažnoj prijavi štete te da ošte?enik ima pravo na 372 eura, a nikako na 2588 eura!

Demantij Generali osiguranja donosimo u cjelosti.

Evo što nam je Generali osiguranje napisao u povodu zahtjeva ošte?enika Nikole Carevi?a te objave u medijima.

– U predmetnom slu?aju odštetni zahtjev je podnesen po polici osiguranja od automobilske odgovornosti osiguranika Generali osiguranja. Temeljem izjave ošte?enika i štetnika, kao i direktne usporedbe ošte?enja na vozilima ošte?enika i osiguranika, utvr?eno je da je na vozilu ošte?enika samo dio ošte?enja nastao u prijavljenom štetnom doga?aju.

Naime, na tom dijelu vozila nalaze se ošte?enja koja su nastala u tri (3) razli?ita štetna doga?aja te je samo središnji dio ošte?enja posljedica prijavljenog štetnog doga?aja, a što je vidljivo iz fotografija koje prilažemo.

Smatramo da su vlasnik servisa i neovisni procjenitelj svakako trebali uo?iti da se radi o više razli?itih ošte?enja koja nisu mogla nastati u jednom štetnom doga?aju.

Sukladno navedenom, Generali osiguranje je utvrdio obvezu samo za onaj dio ošte?enja koja je prouzro?io osiguranik, dok za ostala ošte?enja ne snosi obvezu naknade štete.

Nije obaveza Generalija popraviti 3 štete, ve? samo jednu

Po pitanju procjene popravka ukupnih ošte?enja na predmetnom vozilu rije? je o iznosu od 19.500 kn, odnosno 2.588,10 eura. Isti iznos osiguratelj bi trebao podmiriti ako bi njegova obveza bila neovisna o tome kada su ošte?enja nastala, na koji na?in su nastala i tko ih je prouzro?io, što ovdje nije slu?aj.

Generali osiguranje smatra da su informacije iznesene u Vašem mediju za predmetni slu?aj neto?ne i štetne za naš poslovni ugled, kao i ugled naših partnera, klijenata i zaposlenika.

Štoviše, kao ?lan jednog od globalnih osigurateljnih lidera koji bilježi više od 190 godina tradicije poslovanja, Generali osiguranje d.d. posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i visokim profesionalnim standardima, uz pridržavanje na?ela dobre osigurateljne i poslovne prakse, te nam je neprihvatljivo bilo kakvo spominjanje u kontekstu ovakvih radnji.

U nadi da je spominjanje Generali osiguranja d.d. u ovom kontekstu tek posljedica nedovoljne informiranosti, pozivamo na žurnu objavu ovog demantija na portalu autopress.hr kao i u drugim povezanim izdanjima vašeg medija, kao i objavu demantija na vašim profilima na društvenim mrežama. Ujedno molimo povla?enje prethodno objavljenih neto?nih navoda u vezanim ?lancima i objavama na vašim profilima na društvenim mrežama te suzdržavanje od daljnje objave bilo kakvih informacija u vezi Generali osiguranja d.d. bez prethodne provjere s nama.

U slu?aju opetovanog inzistiranja na izlaganju neto?nih informacija iz ?lanka, prikupljeni materijalni dokazi bit ?e predani nadležnim institucijama na obradu.

Srda?an pozdrav!

Generali osiguranje d.d.

O GENERALIJU
Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom od 75,8 milijardi eura u 2021. godini. S više od 75 000 zaposlenika i 67 milijuna klijenata širom svijeta, Grupa ima liderski tržišni položaj u Europi i sve ve?u prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi. U središtu strategije društva Generali njegova je predanost da bude životni partner svojim klijentima, što postiže svojim inovativnim i personaliziranim rješenjima, vrhunskim korisni?kim iskustvom i sposobnostima digitalizirane globalne distribucije. Grupa je u potpunosti ugradila održivost u sve strateške izbore, s ciljem stvaranja vrijednosti za sve dionike, istovremeno izgra?uju?i otpornije društvo.