Rent-a-car, što je dobro znati prije nego unajmite automobil?

0
1004
Rent-a-car

Vjerovali ili ne, rent-a-car je toliko kompliciran svijet da bi vam za njegovo puno razumijevanje trebao završen mali Pravni fakultet. Šalu na stranu, treba znati da su pružatelji rent-a-car usluga na podru?ju Europske unije postali dio na kojeg se potroša?i najviše žale, odnosno prinose najviše pritužbi službama za zaštitu potroša?a.

Naime korisnici usluga rent-a-cara naj?eš?e se pogube u raznim zakonima koji se odnose na pokrivanje štete, osiguranja, dodatnih naknada i sli?nih stvari.

Dakle, trebate se prije svega upoznati s onim što vam rent-a-car nudi. To vam sve piše i u ugovoru kojeg potpisujete s pružateljem ove usluge, ali dok je potpisujete vjerojatno ne?ete imati vremena ni volje ?itati ona sitna slova. Mnogi ?e tako pomisliti da ?im dobiju volan u ruke na ovaj na?in, dobiju i osiguranje od štete koju sami naprave. U praksi je to uglavnom sasvim suprotno, odnosno rent-a-car zna?i da se radi o osnovnom osiguranju vozila. Stoga kako biste pove?ali svoju sigurnost prilikom korištenja ove usluge, svakako razmislite o uzimanju nekog dodatnog osiguranja ukoliko vi skrivite neku nezgodu na cesti. Kod ve?ine rent-a-car servisa imate tako zvanu WUG policu osiguranja (WUG – wheel, underside and glass insurance / osiguranje za kota?e, podvozje i staklo) jer se radi o naj?eš?im štetama ako do?e do neke nesre?e na cesti. No, i ako uzmete kasko, znajte da vas ono ne osigurava ako ste se ogriješili o propise zemlje u kojoj ste pa svakako nemojte ludovati.

Nadalje, kako biste uop?e koristili rent-a-car, morate ostaviti polog, a to gotovo nikada nije mogu?e u kešu ve? isklju?ivo karticom i to putem predrezervacije. Ako nemate karticu ili keša na njoj, onda vjerojatno i ne?ete mo?i koristiti ovu uslugu. Naime, davatelji ove usluge po zakonu i ne smiju uzimati depozit u obliku keša. Depozit obi?no ovisi o vrsti vozila i njegovoj snazi te se kre?e od 400 eura za manja vozila do tisu?u eura za ve?a vozila. Tako?er, depozit se obi?no radi preko POS ure?aja u banci te vam banka zamrzne sredstva u slu?aju ako napravite štetu. No, kada i vratite automobil, banci je potrebno i do 30 dana da vam vrate ta sredstva, što je mnogim korisnicima predugo ?ekanje.

Trebate se raspitati i kakva je politika kada se radi o to?enju goriva. U nekim servisima za rent-a-car obi?avaju dati vozilo s punim spremnikom te se o?ekuje i da ga takvoga vratite. Me?utim, kod nekih je praksa da vam predaju automobil punog spremnika, a vi ga vra?ate s onoliko goriva koliko ste potrošili, ali tako?er pla?ate i depozit za gorivo, što ?esto nije povoljna opcija jer biste na kraju mogli platiti više nego što ste potrošili. Imajte na umu da u ugovorima postoje razne jezi?ne zavrzlame koje je teže razumjeti pa ih je najbolje razjasniti prije nego stavite klju? u bravicu vozila.

Prilikom rent-a-cara obi?no ima i niz dodatnih naknada pa se dobro informirajte. Primjerice, pla?a se naknada ako vozilo podižete ili vra?ate u vrijeme kada poslovnica ne radi, ako želite navigaciju ili WiFi, ako vam treba dje?ja sjedalica, a posebna naknada pla?a se i za mla?e voza?e koji imaju od 18 do 21 godinu te za starije voza?e koji imaju od 71 do 80 godina.

Važno je znati i da ?e vam zaposlenik prilikom predajte vozila dati papir na kojem ?e pisati svaka šteta koja ve? postoji na vozilu. Ne treba vam biti neugodno i sami pregledati vozilo kako se neka šteta ne bi pripisala vama kada ga vratite. Zbog toga vam je rent-a-car dužan predati ?isto vozilo.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com