Španjolska autoindustrija traži pomo? države u elektrifikaciji

0
205
Maroko

Španjolsku industriju automobila treba hitno reorganizirati kako bi uhvatila korak s europskim konkurentima i ubrzala proces elektrifikacije, upozorila je najve?a udruga proizvo?a?a, zatraživši pomo? države.

Kao i u drugim europskim zemljama, i u Španjolskoj su proizvodnju automobila u proteklim godinama omele nestašica ?ipova, privremena zatvaranja tvornica i uska grla u lancima opskrbe nakon što se 2020. svijetom proširila koronavirusna zaraza.

“Više ne možemo gubiti vrijeme”, rekao je Wayne Griffiths, šef udruge ANFAC i izvršni direktor Volkswagenove španjolske jedinice SEAT, predstavljaju?i plan koncerna do 2025. godine.

“Ne možemo si dopustiti da 2023. pro?e bez ambicioznih odluka. Kozmeti?ke mjere više nisu dovoljne”, dodao je.

Španjolska autoindustrija suo?ava se izazovima, rekao je Griffiths, objasnivši da je prodaja elektri?nih vozila (EV) slabija no što se o?ekivalo, vozni park zastario i ko?i ciljeve smanjenja emisija i sigurnosti, a struktura punionica još nije izgra?ena.

Lani je u Španjolskoj prodano oko 78.000 plug-in hibridnih i baterijskih elektri?nih vozila (BEV), a ostvarenje ciljeva o smanjenju emisije štetnih plinova iziskuje brojku od 120 tisu?a.

Elektri?na vozila ?ine 9,2 posto ukupne prodaje automobila, dok je prosjek Europske unije ve?i od 20 posto.

“Europa je podijeljena na dva dijela, a Španjolska sve više zaostaje za vode?im zemljama” kao što su Njema?ka ili Portugal, rekao je Griffiths.

ANFAC je me?u mjerama za poticanje sektora predložio reviziju subvencija za kupce elektri?nih vozila koje bi se, smatraju, trebale izravno primjenjivati na kupovnu cijenu.

Sugeriraju i racionalizaciju relevantnih poreza na promet, na prihode i na dobit i utvr?ivanje obvezuju?ih ciljeva gradnje javne infrastrukture za brzo punjenje EV-a.

Gra?ane bi na kupnju elektri?nih vozila u kona?nici trebala potaknuti autoindustrija, naglasio je šef udruge, dodavši da je svjestan da njihove op?enito visoke cijene odbijaju neke potencijalne kupce.

“Mislim da ?e se elektromobilnost ipak postupno demokratizirati. U 2024. i 2025. iza?i ?e novi, cjenovno pristupa?niji modeli (EV)”, poru?io je.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com