The Future Is NEUTRAL: po?etak nove ere kružnog gospodarstva

0
181

Renault Grupa najavila je osnivanje novog poduze?a, u potpunosti posve?enog kružnom gospodarstvu: The Future Is NEUTRAL. Objedinjuju?i postoje?u industrijsku i tehnološku stru?nost te kapacitete Grupe i njezinih partnera, The Future Is NEUTRAL postaje prvo poduze?e koje ?e djelovati u ?itavom lancu vrijednosti kružnog gospodarstva automobilske industrije i biti u službi svih proizvo?a?a automobila, a ne samo Renault Grupe.

U kontekstu energetske tranzicije obilježene manjkom resursa i inflacijom cijena sirovina, The Future Is NEUTRAL namjerava razviti više tehnoloških i industrijskih rješenja, oslanjaju?i se na stru?nost svojih podružnica i postoje?e mreže partnera. Takvo što trebalo bi omogu?iti proizvo?a?ima automobila da u novim vozilima zna?ajno pove?aju upotrebu recikliranih materijala iz automobilske industrije. Danas se u novim vozilima upotrebljava izme?u 20 i 30 % recikliranih materijala iz svih industrija.

Kratkoro?no gledano, poduze?e ima za cilj proširiti postoje?e poslovanje posebnim poslovnim modelom i razviti nova rješenja u okviru automobilske industrije. Cilj je poduze?a ostvariti više od 2,3 milijarde eura prometa2 i operativnu maržu ve?u od 10 %2 do 2030. te tako postati vode?e europsko i industrijsko ime u podru?ju kružnog gospodarstva automobilske industrije, temeljenog na na?elu zatvorene petlje.

Naposljetku, kako bi ubrzao vlastiti razvoj i osnažio vodstvo na brzorastu?em tržištu, The Future Is NEUTRAL otvara manjinski dio svog kapitala vanjskim ulaga?ima s ciljem sufinanciranja ulaganja u vrijednosti od oko 500 milijuna eura do 2030.

Svake godine više od 11 milijuna vozila u Europi, proizvedenih od oko 85 % materijala koji se mogu reciklirati, dosegne kraj životnog vijeka. Me?utim, taj je resurs nedovoljno iskorišten: za proizvodnju novih vozila upotrebljava se tek 20 – 30 % recikliranih materijala iz svih industrija. Danas se materijal koji se može reciklirati iz otpadnih vozila uglavnom oporablja za druge industrijske primjene (metalurgija, gra?evinarstvo itd.). Cilj je poduze?a The Future Is NEUTRAL o?uvati vrijednost dijelova i materijala što je dulje mogu?e i omogu?iti industriji da znatno pove?a udjel recikliranih autoindustrijskih materijala u novim vozilima.

Poduze?e ima posebnu mo? da mobilizira ?itavu mrežu podružnica i partnera te ih potakne na prikupljanje dijelova, materijala i baterija u svim fazama životnog ciklusa automobila, uklju?uju?i materijale iz otpadnih vozila, tvorni?ki otpad i dijelove iz servisnih radionica. Zahvaljuju?i tom ekosustavu, The Future Is NEUTRAL razvija model kružnog gospodarstva koji se može primijeniti na sve faze životnog ciklusa vozila, od proizvodnje i upotrebe pa sve do kraja njegova životnog vijeka.

Konkretno, The Future Is NEUTRAL oslanja se na podružnicu Gaia sa sjedištem u Flinsu, zaduženu za popravak baterija, prikupljanje i ponovnu uporabu dijelova te recikliranje materijala otpadnih vozila. U srcu tvornice Refactory u Flinsu nalazi se i linija za obnovu mehani?kih i mehatroni?kih dijelova, a uskoro i linija za rastavljanje vozila, ?iji je cilj osigurati kruženje potrebnih resursa. The Future Is NEUTRAL i njegova partnerska tvrtka Suez zajedni?ki su vlasnici dvaju poduze?a: Indre , predvodnice u gospodarenju otpadnim vozilima u Francuskoj, s više od 370 odobrenih centara i Boone Comenora , stru?njaka za recikliranje metalnog industrijskog otpada .

S podrškom industrijskih partnera, The Future Is NEUTRAL namjerava postati i novi europski predvodnik u recikliranju baterija po na?elu zatvorene petlje. Dakako, postupaju?i u skladu s propisima i na na?in koji je privla?an drugim proizvo?a?ima automobila te služe?i se prvoklasnim industrijskim postupcima kako bi ponudio kvalitetan proizvod visoke ?isto?e i pritom osigurao potreban udjel recikliranog sadržaja u bateriji – sve to po najboljoj cijeni. S ciljem da postane prvo poduze?e koje ?e Europljanima ponuditi rješenja za recikliranje baterija po na?elu zatvorene petlje, The Future Is NEUTRAL oslanja se na najve?u europsku flotu elektri?nih vozila , tehnologiju temeljenu na kemijskim spojevima s visokim udjelom metala , rastu?u mrežu podružnice INDRA za pomo? pri prikupljanju baterija i stru?nost podružnice GAIA u dijagnostici baterija. The Future Is NEUTRAL sura?ivat ?e i s partnerskim proizvo?a?ima baterija, kao što je Verkor, kako bi prikupio njihove dotrajale baterije i objedinio ih s proizvodnim otpadom.

Pri obavljanju poslovnih aktivnosti, The Future Is NEUTRAL oslanja se na širok spektar tehni?kih vještina, od naprednog inženjerstva i znanja o kemiji do upotrebe podataka. Te su vještine utkane u samu srž njegova poslovnog modela, omogu?uju?i mu da poboljša gospodarski i okolišni u?inak vlastitih rješenja.

The Future Is NEUTRAL automobilskoj industriji pruža i savjetodavne usluge, a uz podršku kampusa Circular Mobility Industry u Flinsu, koji je u sastavu Grupina sveu?ilišta ReKnow University, organizira i osposobljavanje posve?eno kružnom gospodarstvu.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com