TOP 5 naj?eš?ih prevara koje trebate izbjegavati kada kupujete rabljeni automobil

0
1531

Postoji mnogo razli?itih automobila, ali kada je rije? o kupnji jednog od njih, prona?i savršeno o?uvano vozilo ?esto vam može zadati glavobolje. Jedan od glavnih problema na tržištu rabljenih automobila jest da kupci ne mogu brzo otkriti uobi?ajene prevare na rabljenim automobilima. Neki rabljeni automobili na prvi su pogled vrlo privla?ni, no iznutra kriju probleme. To ?esto rezultira neo?ekivanim troškovima popravaka i održavanja, kako sada, tako i u budu?nosti.

Metodologija studije

Izvor podataka: Istraživanje o naj?eš?e korištenim automobilskim prevarama provela je platforma carVertical. Platforma za pretraživanje povijesti automobila carVertical prikuplja iznimno veliki broj informacija o pojedina?nim vozilima, uklju?uju?i podatke iz nacionalnih i privatnih registara, razli?itih baza podataka, osiguravaju?ih ku?a i baza podataka o ukradenim vozilima iz razli?itih država, tako da su svi ti izvori korišteni za ovu studiju.

Razdoblje studije: carVertical je analizirao izvješ?a o povijesti automobila od travnja 2020. do travnja 2021.

Uzorak podataka: Analizirano je više od milijun izvješ?a o povijesti automobila.

Države: Studija je provedena koriste?i podatke iz Hrvatske, ?eške, Bugarske, Ma?arske, Estonije, Finske, Francuske, Belgije, Bjelorusije, Njema?ke, Italije, Latvije, Litve, Poljske, Rumunjske, Rusije, Ukrajine, Srbije, Slova?ke, Slovenije i Švedske.

Prema istraživanju carVerticala, ovo su naj?eš?e prevare koje trebate izbjegavati kada kupujete rabljeni automobil:

1. Automobil je ošte?en
Kako gradovi postaju sve naseljeniji, tako se pove?ava i šansa da ?e voza?i sudjelovati u automobilskoj nesre?i. Istraživanje carVerticala pokazalo je da je gotovo jedna tre?ina (31 %) svih automobila provjerenih na njihovoj platformi imala neko ošte?enje.

Prilikom odabira automobila poželjno je provjeriti jesu li sve praznine izme?u plo?a karoserije jednake. Ako su neke praznine šire od drugih, to može ukazivati na ošte?enje strukturalnih dijelova ili jeftine popravke. Neki prevaranti pokušavaju sakriti takve stvari tako da bi kupci svakako trebali pregledati vozilo što detaljnije.

2. Vra?anje kilometraže
U istraživanju carVerticala, kilometraža svakog šestog automobila (16.7 %) bila je promijenjena. Prevara s kilometrima vrlo je ?esta me?u prevarantima koji uvoze rabljene automobile i pokušavaju ih prodati s lažnim brojevima na mjera?u kilometara. Kod automobila s dizelskim motorom ve?a je šansa da ?e kilometraža biti mijenjana.

Korekcija mjera?a kilometara jeftin je postupak na crnom tržištu, ali može povisiti cijenu automobila do 25 % ili više, posebno za vrlo tražena vozila.

Automobili kojima je vra?ena kilometraža mogu se lako prepoznati. Obi?no istrošenost i stanje vozila dovoljno govore o tome. Ako su sjedala, upravlja? ili mjenja? istrošeni, a kilometraža je niska, to bi mogao biti znak kupcu da odustane od tog automobila i potraži drugi.

3. Automobil je ukraden
Kupovanje ukradenog automobila vjerojatno je najgora od svih prevara s rabljenim automobilima. Obi?no novi vlasnici koji nisu imali sre?e završe sa zaplijenjenim vozilom, a vra?anje novca za pla?eni automobil može biti komplicirano. carVertical je tijekom zadnjih 12 mjeseci otkrio nekoliko stotina ukradenih automobila, ?ime je kupcima uštedio znatnu koli?inu vremena i novca.

4. Automobil je služio kao taksi ili rent-a-car

Neki voza?i nisu svjesni da je njihovo vozilo prije bilo taksi ili rent-a-car. Taksisti obi?no nakupe zna?ajnu kilometražu i ve?inom prevoze putnike na gradskim cestama. Taksiji i iznajmljeni automobili obi?no se brže troše i vrlo ?esto nisu dovoljno dobro održavani.

Zahvaljuju?i carVerticalu, prošle je godine otkriveno oko 2 000 automobila koji su prije služili kao taksiji ili rent-a-car. Ponekad se oni mogu otkriti na temelju razlike u boji, ali neki prevaranti ?ak prebojaju cijelo vozilo. Povijesna izvješ?a nude najbolje rješenje za izbjegavanje takvih automobila.

5. Cijena automobila je preniska
Kupci rabljenih automobila tako?er trebaju izbjegavati vozila ?ija je cijena sumnjivo niska, iako mnogi toj kušnji ne mogu odoljeti. Ako se cijena ?ini previše dobra da bi bila istinita, kupci bi trebali dodatno istražiti uspore?uju?i automobil sa sli?nim automobilima na tržištu rabljenih automobila. Ponekad su takvi automobili uvezeni, s promijenjenom kilometražom ili kriju odre?ena ošte?enja, i samo stvaraju iluziju odli?ne kupnje. Sve u svemu, kupcima je vjerojatno bolje da odustanu i potraže drugu priliku. Ali, niska cijena ne zna?i nužno i prevaru. Ponekad ljudi, iz razli?itih razloga, moraju hitno prodati svoj automobil. Iako, u ve?ini slu?ajeva, niska cijena može biti valjan razlog da provjerite povijest automobila online. Tako možete saznati zašto je cijena tako niska.

Zaklju?ak
Kupnja pouzdanog rabljenog automobila nije jednostavan zadatak. Me?utim, koriste?i online izvješ?a o povijesti automobila, kupci mogu otkriti pravu istinu o automobilu i izbje?i naj?eš?e prevare. Koriste?i kriti?ki pristup, kupci mogu izbje?i varanje i izbje?i neo?ekivane troškove.

I ne zaboravite – Carvertical – ako vas vara zena ne mora i prodava?! Provjerite stanje automobila prije kupovine! Carvertical je najve?a me?unarodna baza podataka o automobilima u kojoj možete prona?i stanje kilometara, servise, kra?e i prometne nesre?e, a sve se radi vrlo jednostavno i brzo putem VIN broja (broja šasije) ili registarske oznake!
Ostvarite popust prilikom kupnje Carvertical izvješ?a klikom na OVAJ LINK.

Izvor: Carvertical

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com