Zima i akumulatori: Pri paljenju vozila isklju?ite ve?inu potroša?a elektri?ne energije!

0
1021

Ve?ina alternatora ?e sa svim uklju?enim elektri?nim ure?ajima u vozilu dosegnuti svoj limit pa više ne?e puniti akumulator.

Dolazi zima, a s njom tradicionalno i problemi s akumulatorima. Hladno?e i vlaga pokupe dio energije pa je svako paljenje vozila sa starijim akumulatorom svojevrsna lutrija. Niske temperature usporavaju sve kemijske rekacije u akumulatoru, a samim time i performanse. Tako?er, hladni motor i goš?e motorno ulje zahtijevaju više energije. Savjetujemo vam da pri paljenju vozila probate isklju?iti što više potroša?a energije. Samo pumpa goriva, odnosno injektori i sustav za upravljanje motorom koriste oko 400 watta elektri?ne energije. Ventilacija i klima troše do 500 watta, a ?ak 1000 watta mogu potrošiti svjetla, radio ure?aj i grijanje, grijanje stražnjeg stakla… Ve?ina alternatora ?a sa svim uklju?enim ure?ajima dosegnuti svoj limit pa više ne?e puniti akumulator – odnosno on ?e se prazniti.

Prije gašenja motora, ponovite proceduru i na kratko ugasite ve?inu elektri?nih potroša?a – tako ?e se akumulator napuniti za novo paljenje.

Visoka potrošnja elektri?ne energije utje?e i na potrošnju goriva, 100 watta – 0.1 litra goriva.

Kako biste sprije?ili gubitak energije i neujedna?eno punjenje i pražnjenje akumulatora provjerite stezaljke i polove – koje, ako su oksidirali, možete lagano o?istiti brusnim papirom, a potom i krpicom od neke mekane tkanine. Možete ih premazati i vazelinom. Tako?er, ako znate više, možete skinuti ?epove i provjeriti u razinu elektrolita u akumulatoru. Ako je niska, dodajte destilirane vode malo iznad ruba ?elija akumulatora.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com