Iza kulisa proizvodnje Peugeot elektrificiranih modela

0
379
Peugeot je predstavio svoj rastu?i tim tehni?ara odgovornih za sastavljanje i testiranje svake pojedine baterije koja se ugra?uje u elektri?na osobna i laka gospodarska vozila (100 % elektri?ne ili plug-in hibride). Ti stru?njaci predstavljaju izvrsnost, klju?nu vrijednost marke Peugeot, a prije nego što zapo?nu s radom u europskim tvornicama marke, smještenima u Španjolskoj, Slova?koj i Francuskoj, moraju pro?i posebnu obuku. Svaka se baterija posebno testira kako bi bila pouzdana, u?inkovita i dugotrajna.
Peugeot je ove godine ubrzao elektrifikaciju vlastite game predstavljanjem novog Peugeot 408 kojim je osnažio ponudu plug-in hibrida, kao i predstavljanjem novog modela 308 i 100 % elektri?nih modela lakih gospodarskih vozila. U 2022. na svjetskom je tržištu elektrificirano više od 70 % game marke Peugeot. Prema podacima iz prvog tromjese?ja ove godine, svako ?etvrto prodano osobno vozilo marke u Europi bilo je elektrificirano (u usporedbi sa svakim šestim u 2021.).
Cjelokupna gama marke Peugeot bit ?e elektrificirana do 2025., što ?e zahtijevati znatno ve?u proizvodnju baterija. Peugeot procjenjuje da ?e do idu?e godine sastaviti do 10 000 baterija mjese?no za gamu svojih osobnih vozila i ?ak 7000 baterija mjese?no za gamu svojih lakih gospodarskih vozila.
Kvalificiranim tehni?arima potrebno je otprilike 60 minuta da sastave jednu bateriju od 50 kWh (pri ?emu su ?elije i komponente ve? sastavljene), dok im za sastavljanje ve?ih baterija, kapaciteta 75 kWh, treba 90 minuta. Stru?ni tim svaku bateriju podvrgava nizu strogih testova. Zahvaljuju?i tomu, svaka je baterija pokrivena jamstvom do 8 godina ili 160 000 km za kapacitet punjenja od najmanje 70 %.
Postupak testiranja traje ukupno 15 minuta, a na temelju njega izdaje se odobrenje za ugradnju baterije u vozilo.
Prvim se testom provjerava pravilno funkcioniranje baterije koja se ugra?uje u vozilo.
Zatim se ispituje njezina u?inkovitost pri punom optere?enju.
Posljednjim testom provjerava se nepropusnost baterije: baterija se ispituje pod tlakom kako bi se na temelju gubitka tlaka otkrila eventualna propuštanja baterije. Time se sprje?ava da vlaga i prašina prodru u ?elije baterije i posljedi?no utje?u na njezin životni vijek ili u?inkovitost.
Baterije sastavlja stru?no osoblje u posebnim radionicama u sklopu pet tvornica Stellantis Grupe: Vigo i Zaragoza (Španjolska), Trnava (Slova?ka), Sochaux i Mulhouse (Francuska), a uskoro i Hordain (Francuska). Na istoj proizvodnoj liniji proizvode se elektri?na vozila te vozila s termi?kim motorom.
Tehni?ari koji testiraju i sastavljaju baterije vozila Peugeot dolaze iz tvornica Stellantis Grupe. Odabrani su na temelju svojih vještina u podru?ju elektrifikacije, a prije po?etka rada prolaze posebnu jednomjese?nu obuku. Kao rezultat energetske tranzicije i pove?anja udjela elektrificiranih modela u prodajnom miksu, marka Peugeot i Stellantis Grupa odlu?ile su pove?ati broj tehni?ara kvalificiranih za sastavljanje vozila nove generacije.
Peugeot u 2022. godini širi svoju elektrificiranu gamu. Novi 408 od samog ?e predstavljanja biti dostupan s plug-in hibridnim motorom s dvjema opcijama snage (180 KS i 225 KS). U novom modelu 308 ti su motori dostupni i za kompaktnu te SW izvedbu. Oba se nova modela temelje na poboljšanoj platformi EMP2 koja omogu?uje ugradnju 100 % elektri?nog pogona. Krajem prošle godine, gamu lakih gospodarskih vozila upotpunio je e-Expert Hydrogen – furgon u kojem je elektri?na tehnologija kombinirana s tehnologijom gorivnih ?elija.
reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com