Privatnost

PRAVILA KORIŠTENJA I ZAŠTITE PRIVATNOSTI KORISNIKA WWW.AUTOPRESS.HR

Ova Pravila o zaštiti privatnosti opisuju kako prikupljamo, upotrebljavamo i obra?ujemo vaše podatke, uklju?uju?i i osobne podatke, u vezi s vašim pristupom i korištenjem portala www.autopress.hr.

Naše usluge ponekad sadrže linkove na usluge drugih kompanija. Te kompanije imaju vlastita pravila o zaštiti privatnosti i korištenju kola?i?a, stoga imajte na umu da ?e informacije koje na taj na?in dajete, biti regulirane njihovim pravilima. Svakako provjerite i njihova pravila o zaštiti privatnosti, kako biste znali kako ?e upotrebljavati vaše podatke.

?vrsto smo predani ?uvanju informacija o vama i vašoj obitelji. Naš tim poduzima sve razumne napore kako bismo brinuli o vašoj informacijskoj sigurnosti i privatnosti. Istodobno, nijedna usluga ne može biti potpuno sigurna – ako imate razloga misliti da su vaš korisni?ki ra?un ili osobni podaci izloženi riziku, na primjer, ako je netko mogao saznati vašu lozinku, odmah nam se javite, putem mail adrese info@autopress.hr.

Popunjavanjem naših obrazaca za registraciju (na primjer putem naših web stranica ili mobilnih aplikacija (“aplikacije”) ili kontinuiranim korištenjem naših usluga, pristajete na korištenje vaših osobnih podataka u skladu s ovim pravilima.

Voditelj obrade podataka je društvo PIOS SISTEMI j.d.o.o., VI Podbrežje 12A, 10000 Zagreb

 1. ? PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Postoje tri op?e kategorije informacija koje prikupljamo.

1.1 ? Informacije koje nam dajete

? 1.1.1 ? Informacije nužne za korištenje Autopress.hr

Tražimo i prikupljamo sljede?e osobne podatke o vama, kada se registrirate kao korisnik Autopress.hr. Ove informacije su neophodne za odgovaraju?u provedbu ugovora izme?u vas i nas i omogu?uju nam da ostvarujemo naše pravne i zakonske obveze. Ove informacije ne dijelimo s tre?im osobama, osim u izuzetnim slu?ajevima, i samo uz vaš izri?iti pristanak. Bez pružanja navedenih informacija možda vam ne?emo mo?i pružiti sve tražene usluge.

? 1.1.2 ? Podaci koje ste nam poslali

Možete nam poslati i neke dodatne osobne podatke kako bismo uspostavili bolji korisni?ki doživljaj. Ove se dodatne informacije obra?uju na temelju vašeg pristanka.

Dodatne informacije o korisni?kom ra?unu – možete odabrati pružanje dodatnih informacija, kao dio vašeg korisni?kog ra?una (kao što su spol, željeni jezik, grad i osobni opis). Neke od tih informacija navedenih u postavkama ra?una dio su vaše stranice javnog profila i bit ?e javno vidljive drugima.

Drugi podaci – možete nam dati i druge informacije, prilikom popunjavanja obrazaca, provo?enja pretraživanja, ažuriranja ili dodavanja informacija vašem korisni?kom ra?unu, odgovaranja na ankete, objavljivanja na forumima, sudjelovanja u promocijama ili korištenja drugih zna?ajki Autopress.hr.

Zakon Europske unije postavlja posebna pravila za obra?ivanje “posebnih kategorija osobnih podataka”, koji uklju?uju vjersko opredjeljenje, politi?ko opredjeljenje te zanimaju li vas muškarci ili žene. Dopuštamo vam da takve podatke objavite, kako bi ih mogli vidjeti ljudi koje vi odaberete. Odlu?ite li dodati takve podatke, mi ih primamo, obra?ujemo i pohranjujemo. Takve podatke upotrijebit ?emo samo uz vaše dopuštenje.

1.2 ? Informacije koje automatski prikupljamo prilikom vašeg korištenja Autopress.hr

Kada koristite Autopress.hr, automatski prikupljamo neke informacije, uklju?uju?i osobne podatke, o uslugama koje koristite i na?inu na koji ih upotrebljavate. Ove informacije potrebne su za odgovaraju?e izvršenje ugovora izme?u vas i nas, kako bismo postupali u skladu sa našim pravnim i zakonskim obvezama i imaju?i u vidu naš legitiman interes za pružanje i poboljšanje usluga.

Informacije o geografskoj lokaciji – kada koristite odre?ene usluge Autopress.hr, možemo prikupiti informacije o vašoj preciznoj ili približnoj lokaciji, kako je ona odre?ena podacima poput vaše IP adrese ili GPS-a mobilnog ure?aja, kako bi vam pružili bolji korisni?ki doživljaj. Ve?ina mobilnih ure?aja omogu?uje vam da upravljate ili onemogu?ite upotrebu usluga lokacije za aplikacije, u izborniku postavki ure?aja. Autopress.hr može prikupljati te podatke ?ak i kada ne upotrebljavate aplikaciju, ako je ta veza omogu?ena putem vaših postavki ili dozvola za ure?aj.

Informacije o na?inu korištenja Autopress.hr – prikupljamo informacije o vašim interakcijama putem Autopress.hr, kao što su stranice ili sadržaj koji pregledavate, pretraživanja za ispis i druge radnje na Autopress.hr.

Zapisnik podataka i podataka o ure?aju – automatski prikupljamo podatke o zapisima i podatke o ure?aju, kada pristupate i koristite Autopress.hr, ?ak i ako niste stvorili korisni?ki ra?un ili niste prijavljeni. Ti podaci uklju?uju, izme?u ostalog, pojedinosti o tome kako ste koristili Autopress.hr (uklju?uju?i ako ste kliknuli na veze na aplikacije tre?ih strana), IP adresu, datume i vremena pristupa, podatke o hardveru i softveru, informacije o ure?aju, informacije o doga?ajima ure?aja, jedinstvene identifikatore i podatke o kola?i?ima.

Kola?i?i i sli?ne tehnologije – koristimo kola?i?e i druge sli?ne tehnologije, kao što su web-svjetionici, pikseli i identifikatori mobilnih ure?aja.

1.3 ? Informacije koje prikupljamo od tre?ih strana

Autopress.hr može prikupljati informacije, uklju?uju?i i osobne podatke, koje drugi pružaju o vama, kada koriste Autopress.hr ili dobivaju informacije iz drugih izvora i kombiniraju ih s informacijama koje prikupljamo putem Autopress.hr. Ne kontroliramo, ne nadziremo i ne odgovaramo za na?in na koji tre?e osobe koje pružaju vaše podatke obra?uju te podatke, a bilo koji zahtjev za informacijama o otkrivanju vaših osobnih podataka treba uputiti tre?im stranama.

Usluge tre?e strane – ako povezujete, povežete se ili se prijavite na Autopress.hr putem usluga tre?e strane (npr. Google, Facebook), tre?a strana može nam poslati podatke kao što su registracija i informacije o profilu te usluge. Ove informacije variraju i kontrolirani su od tre?e strane ili su na to ovlašteni putem vaših postavki privatnosti u toj usluzi.

Ostali izvori – u opsegu dopuštenom primjenjivim zakonima, možemo primiti dodatne informacije o vama, kao što su demografski podaci ili podaci potrebni za otkrivanje prijevara, od pružatelja usluga tre?ih strana i/ili partnera te ih kombinirati s našim podacima o vama. Možemo primati informacije o vašim iskustvima i interakcijama s našim partnerskim oglasnim mrežama.

 1. ? KAKO KORISTIMO INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Upotrebljavamo, pohranjujemo i obra?ujemo informacije, uklju?uju?i i osobne podatke, sa svrhama razumijevanja, poboljšanja i razvoja Autopress.hr, mjerenja i poboljšanja oglašavanja i marketinga, stvaranja i održavanja pouzdane i sigurnije okoline te sa svrhom ostvarivanja naših pravnih i zakonskih obveza.

2.1 ? Pružanje usluga, poboljšanje i razvoj Autopress.hr

 • Omogu?ujemo vam pristup i korištenje Autopress.hr;
 • Omogu?ujemo vam komuniciranje s drugim korisnicima;
 • Djelujemo, štitimo, poboljšavamo i optimiziramo Autopress.hr i vaše korisni?ko iskustvo, primjerice obavljanjem analiza i provo?enjem istraživanja;
 • Pružamo vam korisni?ku podršku;
 • Šaljemo vam poruke o uslugama ili korisni?koj podršci, ažuriranja, sigurnosna upozorenja i obavijesti o ra?unu;
 • Da bismo bili u mogu?nosti pružati kvalitetnu uslugu, zaštititi, poboljšati i optimizirati Autopress.hr te personalizirati i prilagoditi vaše korisni?ko iskustvo (kao što su prijedlozi za unos ili rangiranje rezultata pretraživanja), možemo provoditi profiliranje na temelju vaših interakcija s Autopress.hr, povijesti pretraživanja, podataka o vašem profilu i postavkama te drugih sadržaja koji ste poslali Autopress.hr.

Obra?ujemo ove informacije s obzirom na naš legitimni interes za funkcioniranje i poboljšanje Autopress.hr i iskustva naših korisnika, kao i kada je to potrebno radi odgovaraju?e provedbe ugovora s vama.

2.2 ? Stvaranje i održavanje pouzdanog i sigurnijeg okruženja

 • Otkrivanje i spre?avanje prijevara, neželjene pošte, zloupotrebe, sigurnosnih incidenata i drugih štetnih aktivnosti;
 • Provodimo sigurnosne istrage i procjenu rizika;
 • Provodimo provjeru podataka ili identifikacijskih podatka;
 • Pridržavamo se naših zakonskih obveza;
 • Provedimo naša Pravila korištenja i druga pravila;
 • U vezi s gore navedenim aktivnostima, možemo provesti profiliranje na temelju vaših interakcija s Autopress.hr, vašim informacijama o korisni?kom ra?unu i ostalim sadržajima koje dostavite Indexu te na temelju informacija dobivenih od tre?ih strana. U ograni?enim slu?ajevima, automatizirani procesi mogu ograni?iti ili obustaviti pristup Autopress.hr, ako takvi procesi otkriju korisnika ili aktivnosti za koje smatramo da predstavljaju sigurnosni ili drugi rizik za Autopress.hr, druge korisnike ili tre?e strane.

Ove informacije obra?ujemo s obzirom na naš legitimni interes u zaštiti Autopress.hr, kako bismo mjerili adekvatnu provedbu naših obveza prema vama i u skladu s primjenjivim zakonima.

2.3 ? Pružanje, prilagodba, mjerenje i poboljšanje oglašavanja i marketinga

 • Šaljemo vam promotivne poruke, oglase i druge informacije koje bi vam mogle biti od interesa na temelju vaših preferencija (uklju?uju?i informacije o najnovijim vijestima, Autopress.hr ili partnerskim kampanjama i uslugama) i oglase društvenih mreža, putem platformi društvenih mreža, kao što su Facebook ili Google, ili putem naših partnera u oglašavanju;
 • Prilago?avamo, mjerimo i poboljšavamo naše oglašavanje;
 • Upravljamo programima preporuka, nagradama, anketama, nagradnim igrama, natjecanjima ili drugim promotivnim aktivnostima ili doga?ajima, koje sponzorira ili kojima upravlja Autopress.hr, njegovi partneri ili tre?e strane.
 • Provodimo profiliranje vaših osobina i preferencija (na temelju informacija koje ste nam dali, vaše interakcije s Autopress.hr, informacija dobivenih od tre?ih strana i vaše povijesti pretraživanja, da vam šaljemo poruke, oglase i druge relevantne informacije koje mislimo da bi vam mogli biti od interesa;

Obra?ujemo prikupljene podatke za svrhe navedene u ovom odjeljku, s obzirom na naš legitimni interes za obavljanje marketinških aktivnosti, kako bismo vam ponudili proizvode ili usluge koje bi mogle biti dijelom vaših interesa.

2.4 ? Kontaktiranje

Možemo upotrijebiti vaše podatke kako bismo vas kontaktirali o razli?itim stvarima, kao što su:

 • obavijesti o promjenama Autopress.hr pravila i Uvjeta korištenja;
 • provjeravanje o uslugama ili aktivnostima za koje ste se prijavili;
 • odgovoriti vam kada ste nas kontaktirali ili odgovoriti na vaš komentar ili pritužbu;
 • slanje obavijesti na vašem ure?aju ako ste ih odabrali u svojim postavkama

Kontaktirat ?emo vas samo kada je to potrebno ili kada nam date svoje dopuštenje.

 1. ? DIJELJENJE I OTKRIVANJE

Nikada ne?emo prodavati vaše osobne podatke. Dijelimo ih s drugima na sljede?e na?ine:

3.1 ? Uz vašu suglasnost

Tamo gdje ste dali suglasnost, dijelimo vaše podatke, uklju?uju?i i osobne podatke, kako je opisano u trenutku pristanka, kao što je slu?aj kada ovlastite aplikaciju ili web stranicu tre?e strane za pristup vašem Korisni?kom ra?unu ili kada sudjelujete u promotivnim aktivnostima koje provode partneri Autopress.hr ili tre?e strane.

3.2 ? Profili, oglasi i druge javne informacije

Autopress.hr vam omogu?uje objavljivanje informacija, uklju?uju?i i osobne podatke, koje su vidljive široj javnosti. Na primjer:

 • Dijelovi vašeg javnog korisni?kog ra?una na Autopress.hr – kao što su vaše ime, broj telefona, opis i grad, javno su vidljivi drugima;
 • Stranice s oglasima javno su vidljive i uklju?uju informacije kao što su opis oglasa, lokacija, javna fotografija vašeg profila, adresu elektroni?ke pošte, broj telefona, adresu i sve dodatne informacije koje želite podijeliti;
 • Ako pošaljete sadržaj u zajednicu ili forum za raspravu, blog ili društvenu medijsku poštu ili koristite sli?nu zna?ajku na Autopress.hr, taj je sadržaj javno vidljiv;
 • Kada nešto javno objavite, poput objavljivanja komentara koje javnost može vidjeti.

Na temelju našeg legitimnog interesa za promociju Autopress.hr, možemo prikazati dijelove Autopress.hr (npr. Vaš popis oglasa) na web stranicama kojima upravljaju poslovni partneri Autopress.hr. Ako se Vaši oglasi prikazuju na web mjestu partnera, tako?er se mogu prikazati informacije s vaše javne stranice profila.

Informacije koje javno podijelite na Autopress.hr mogu se indeksirati pomo?u tražilica tre?e strane. U nekim slu?ajevima možete isklju?iti ovu zna?ajku u postavkama ra?una. Ako promijenite postavke ili sadržaj koji se javno prikazuje te tražilice možda ne?e ažurirati svoje baze podataka. Ne kontroliramo praksu tražilica tre?ih strana i oni mogu koristiti spremišta koja sadrže vaše zastarjele podatke.

3.3 ? Uskla?enost sa zakonom, odgovaranje na pravne zahtjeve, sprje?avanje štete i zaštita naših prava

Autopress.hr može objaviti vaše podatke, uklju?uju?i i osobne podatke, sudovima, policijskim tijelima ili vladinim tijelima ili ovlaštenim tre?im stranama, ako i u onoj mjeri u kojoj smo zakonski obvezani ili je to zakonski dopušteno, ili ako je takvo otkrivanje razumno potrebno radi: (i) udovoljavanja našim zakonskim obvezama, (ii) pravnih postupaka i odgovora na tvrdnje uperene protiv Autopress.hr, (iii) odgovaranja na provjerene zahtjeve, vezane za kaznene istrage ili navodnu ili sumnjivu ilegalnu aktivnost ili bilo koju drugu aktivnost koja nas ili naše korisnike može izložiti odgovornosti za štetu, (iv) provo?enja i upravljanja našim Uvjetima korištenja ili drugim ugovorima s korisnicima, ili (v) zaštite prava, imovine ili osobne sigurnosti Autopress.hr, njegovih zaposlenika, korisnika ili ?lanova javnosti.

Tamo gdje je to prikladno, možemo obavijestiti korisnike o takvim pravnim zahtjevima, osim ako: (i) je takva obavijest zabranjena sama po sebi, sudskim nalogom ili primjenjivim zakonom, ili (ii) smatramo da bi obavještavanje bilo uzaludno, neu?inkovito, stvaralo rizik od povrede ili tjelesne ozljede pojedincu ili grupi, ili stvaralo ili pove?avalo rizik od prijevare prema Autopress.hr ili našim korisnicima. U slu?ajevima u kojima postupamo u skladu sa zakonskim zahtjevima, bez prethodne obavijesti iz tih razloga, pokušat ?emo obavijestiti tog korisnika o zahtjevu, nakon što je ispunjen i kada, u dobroj vjeri, utvrdimo da u tome više nismo sprije?eni.

3.4 ? Pružatelji usluga

Autopress.hr koriste razli?ite pružatelje usluga i tehnologije tre?ih strana (npr. Google, Facebook i sl.) koje nam pomažu pružati usluge vezane uz Autopress.hr. Neke tvrtke koje nam pružaju usluge nalaze se izvan Europske unije. To dopuštamo samo ako smo zadovoljni njihovom razinom sigurnosti pri zaštiti podataka. Kada nam dajete svoje podatke, imajte na umu da bi se oni mogli prenijeti, pohraniti ili obra?ivati na lokaciji izvan EEA.

Ne prodajemo vaše podatke nikome i to ne?emo nikada raditi.

Pružamo zbirne statisti?ke podatke i uvide koji pomažu ljudima i kompanijama razumjeti kako ljudi reagiraju na njihove objave, ponude, stranice i drugi sadržaj na Autopress.hr i izvan njega.

? 3.4.1 ? Oglašiva?i

Oglašiva?ima pružamo izvješ?a o vrstama ljudi koji vide njihove oglase i o u?inku njihovih oglasa, ali ne dijelimo podatke koji vas osobno identificiraju (podaci kao što su vaše ime ili adresa e-pošte, koji se sami mogu upotrijebiti kako bi vas se kontaktiralo ili identificiralo) osim ako nam date dopuštenje. Na primjer, pružamo op?e demografske podatke i podatke koji zanimaju oglašiva?e (na primjer, da je oglas vidjela osoba koja živi u Zagrebu) kako bismo im pomogli bolje razumjeti njihovu publiku. Tako?er potvr?ujemo koji su oglasi na Autopress.hr doveli do kupnje ili aktivnosti u vezi s oglašiva?em.

? 3.4.2 ? Partneri za mjerenja

Dijelimo podatke o vama s društvima koja ih agregiraju kako bi pružila analiti?ka i mjerna izvješ?a nama i našim partnerima.

? 3.4.3 ? Prodavatelji i pružatelji usluga

Pružamo podatke i sadržaj prodavateljima i pružateljima usluga koji podržavaju naše poslovanje, kao primjerice pružanjem usluga tehni?ke infrastrukture, analizom na?ina upotrebe naših proizvoda, pružanjem korisni?ke podrške, omogu?avanjem pla?anja ili provedbom anketa.

? 3.4.4 ? Tijela za provedbu zakona ili pravni zahtjevi

Kada je to nužno radi pridržavanja zakonskih odredbi, dijelimo vaše podatke s tijelima za provedbu zakona ili na temelju pravnih zahtjeva.

3.5 ? Društvene mreže

Tamo gdje je dopušteno prema primjenjivom zakonu, možemo koristiti odre?ene ograni?ene osobne podatke o vama kako bismo ih podijelili s platformama društvenih ili drugih mreža, kao što su Facebook ili Google, radi generiranja potencijalnih kupaca, privla?enja prometa na naše web stranice ili drugog na?ina promoviranja naših usluga ili Autopress.hr op?enito. Ove se aktivnosti obrade temelje na našem legitimnom interesu za obavljanje marketinških aktivnosti, kako bismo vam ponudili proizvode ili usluge koji mogu biti dijelom vašeg interesa.

Autopress.hr ne kontrolira niti nadzire društvene medijske platforme s kojima možemo dijeliti vaše osobne podatke. Stoga sva pitanja o na?inu na koji vaš davatelj usluga platforme društvenih medija obra?uje vaše osobne podatke treba uputiti takvom pružatelju usluga.

3.6 ? Poslovni transferi

Ako se Autopress.hr obveže ili bude uklju?en u bilo koji postupak spajanja, pripajanja, stjecanja, reorganizacije, prodaje imovine ili ste?ajnog postupka, tada možemo prodati, prenositi ili dijeliti dio ili cjelokupnu našu imovine, uklju?uju?i vaše podatke koji su vezani uz takvu transakciju ili u pokušaj takve transakcije (npr. due diligence). O tome ?emo vas obavijestiti prije prijenosa vaših osobnih podataka i prije nego što vaši osobni podaci budi podložni druga?ijim pravilima o zaštiti privatnosti.

3.7 ? Skupni podaci

Možemo tako?er dijeliti agregirane/skupne informacije (informacije o našim korisnicima koje kombiniramo tako da više ne prepoznaju ili ne referiraju pojedina?ne korisnike) i druge anonimne informacije za regulatornu uskla?enost, analizu tržišta, demografsko profiliranje, marketing i oglašavanje te u druge poslove svrhe.

 1. ? OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

4.1 ? Analiza vaših komunikacija

Možemo pregledati, skenirati ili analizirati vaše komunikacije na Autopress.hr ili na stranicama Autopress.hr na društvenim mrežama, za prevenciju prijevara, procjenu rizika, uskla?enosti s propisima, istraživanje, razvoj proizvoda i korisni?ku podršku. Primjerice, kao dio naših prevencijskih napora, skeniramo i analiziramo poruke kako bismo zaštitili podatke o kontaktima i reference na druge web stranice. U nekim ?emo slu?ajevima možda skenirati, pregledati ili analizirati poruke kako bismo ispravili, poboljšali i proširili ponudu proizvoda. Koristimo automatizirane metode gdje je razumno mogu?e. Me?utim, ponekad ?emo morati ru?no pregledati neke komunikacije, kao što su slu?ajevi radi provjera prijevara i korisni?ke podrške ili kako bismo procijenili i poboljšali funkcionalnost automatiziranih alata. Ne?emo pregledavati, skenirati ili analizirati vaše komunikacije kako bismo vam poslali marketinške poruke tre?e strane, a ne?emo niti prodavati recenzije niti analize tih komunikacija.

Te se aktivnosti provode na temelju našeg legitimnog interesa za osiguravanje uskla?enosti s primjenjivim zakonima i našim Uvjetima, sprje?avanje prijevara, promicanje sigurnosti i poboljšanje i osiguravanje odgovaraju?e izvedbe naših usluga.

 1. ? PARTNERI TRE?IH STRANA

Autopress.hr može sadržavati veze s web stranicama ili uslugama tre?ih strana, kao što su integracije tre?ih strana ili druge usluge tre?e strane (“partneri tre?e strane”). Autopress.hr ne posjeduje niti kontrolira ove partnere tre?e strane i kada stupite u interakciju s njima, možete pružati informacije izravno partneru tre?e strane, Autopress.hr ili oboje. Ovi partneri tre?e strane imat ?e svoja pravila o prikupljanju, korištenju i otkrivanju informacija. Preporu?ujemo da pregledate pravila o privatnosti drugih web stranica koje posje?ujete.

 1. ? VAŠA PRAVA

Za sva pitanja i ostvarivanje prava navedenih u ovom odjeljku možete nam se obratiti slanjem elektroni?ke pošte na adresu info@autopress.hr. Imajte na umu da vas možemo tražiti da potvrdite svoj identitet, prije poduzimanja daljnjih radnji na vaš zahtjev.

6.1 ? Upravljanje vašim informacijama

Možete pristupiti i ažurirati neke svoje podatke putem postavki korisni?kog ra?una. Ako ste odabrali povezivanje na Autopress.hr putem aplikacije tre?e strane, kao što je Facebook ili Google, možete promijeniti postavke i ukloniti dozvolu za aplikaciju mijenjanjem postavki ra?una. Vi ste odgovorni za ?uvanje vaših osobnih podataka ažuriranim.

6.2 ? Ispravak neto?nih ili nepotpunih podataka

Imate pravo zatražiti da ispravimo neto?ne ili nepotpune osobne podatke o vama (a koje ne možete ažurirati na vašem korisni?kom ra?unu).

6.3 ? Zadržavanje i brisanje podataka

Op?enito zadržavamo vaše osobne podatke koliko god je to potrebno za izvršenje ugovora izme?u vas i nas i kako bismo poštovali naše zakonske obveze.

6.4 ? Dostavljanje pritužbi

Imate pravo podnijeti pritužbe na aktivnosti obrade podataka od strane Autopress.hr, pred nadležnim tijelima za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 1. ? SIGURNOST

Kontinuirano provodimo i ažuriramo administrativne, tehni?ke i fizi?ke mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Ako znate ili imate razloga vjerovati da su vaši podaci za uspostavu korisni?kog ra?una izgubljeni, ukradeni, zloupotrijebljeni ili na drugi na?in ugroženi ili, u slu?aju bilo kakve stvarne povrede ili sumnje na neovlaštenu upotrebu vašeg korisni?kog ra?una, odmah nas kontaktirajte.

 1. ? PROMJENE OVIH PRAVILA

Autopress.hr oglasi pridržavaju pravo izmjene ovih Pravila o zaštiti privatnosti, u bilo kojem trenutku, u skladu s ovom odredbom. Ako promijenimo ova Pravila, objavit ?emo izmijenjena Pravila o zaštiti privatnosti na web stranicami Autopress.hr i ažurirati datum zadnje izmjene. Ako se ne slažete s izmijenjenom Pravilima o zaštiti privatnosti, možete otkazati svoj ra?un. Ako ne otkažete svoj ra?un prije datuma kada izmjenjena Pravila o zaštiti privatnosti stupaju na snagu, vaš daljnji pristup i korištenje Autopress.hr bit ?e podložno revidiranim Pravilima o zaštiti privatnosti.

 1. ? KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti ili našim postupcima obrade vaših podataka, možete nam poslati e-poštu ili nas kontaktirati na:

PIOS SISTEMI j.d.o.o.
VI. Podbrežje 12A
10 000 Zagreb

e-mail: info@autopress.hr

 

POLITIKA KORIŠTENJA KOLA?I?A

 1. ? Što su kola?i?i i tehnologije pra?enja?

Kola?i?i (engl. cookies) su mali paketi podataka koji se upotrebljavaju za pohranu i primanje anonimnih identifikatora te drugih podataka o ra?unalima, telefonima i ostalim ure?ajima. Druge tehnologije, uklju?uju?i podatke koje pohranjujemo u web-pregledniku ili na ure?aju, identifikatore povezane s ure?ajem i drugi softver, upotrebljavaju se za sli?ne svrhe. U ovim pravilima sve te tehnologije nazivamo „kola?i?ima”.

Kola?i?i nam pomažu pružati, zaštititi i poboljšati naše proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilago?avanjem i mjerenjem oglasa te omogu?avanjem sigurnijeg okruženja. Premda se kola?i?i koje upotrebljavamo mogu povremeno mijenjati u skladu s poboljšanjima i ažuriranjima, upotrebljavamo ih za sljede?e svrhe:

 • kako bi se sjetili informacija o vama, tako da nam ih ne morate ponovno davati;
 • kako biste mogli ostati prijavljeni, ?ak i na razli?itim ure?ajima;
 • kako bi nam pomogli da shvatimo kako ljudi koriste naše usluge i kako bismo ih mogli poboljšati;
 • da bismo zaštitili vaš korisni?ki ra?un i podatke;
 • kola?i?i nam pomažu prikazivati oglase i davati preporuke za poduze?a i druge organizacije osobama koje bi mogle biti zainteresirane za njihove proizvode, usluge ili ciljeve.
 • kako bi nam pomogli da prilagodimo i personaliziramo Autopress.hr, sje?aju?i se vaših preferencija i postavki;

Podaci pohranjeni korištenjem kola?i?ima Autopress.hr ne sadrže osobne detalje iz kojih bi se mogao utvrditi identitet korisnika.

 1. ? Postoje razli?ite vrste kola?i?a:

?2.1 ? Kola?i?i prve strane

Ove kola?i?e postavlja web stranica koju posje?ujete. I samo ih ta web stranica može ?itati.

?2.2 ? Kola?i?i tre?e strane

Ove kola?i?e postavlja netko drugi, a ne vlasnik web stranice koju posje?ujete. Autopress.hr može sadržavati sadržaje drugih stranica koji mogu postaviti svoje kola?i?e. Tako?er, ako podijelite link na portalu Autopress.hr, usluga na kojoj ga dijelite (na primjer, Facebook) može postaviti kola?i? u vašem pregledniku. Nemamo kontrolu nad kola?i?ima tre?e strane – možete ih isklju?iti, ali ne putem nas.

?2.3 ? Kola?i?i sesije

Ovi kola?i?i traju samo onoliko dugo koliko traje vaša mrežna sesija i nestaju s vašeg ra?unala ili ure?aja prilikom zatvaranja preglednika.

?2.4 ? Trajni kola?i?i

Ovi kola?i?i ostaju na vašem ra?unalu ili ure?aju i nakon što zatvorite preglednik, a traju onoliko vremena koliko je odre?eno u kola?i?u. Upotrebljavajmo trajne kola?i?e kada trebamo znati tko ste duže od jedne sesije pregledavanja. Na primjer, upotrebljavamo ih kako bi se sjetili vaših postavki i sljede?i put kada nas posjetite.

?2.5 ? Neophodni kola?i?i

Ovi kola?i?i omogu?uju vam korištenje razli?itih dijelova Autopress.hr. Bez njih vam ne možemo pružiti usluge koje ste tražili. Neki primjeri kako upotrebljavamo ove kola?i?e su: kada se prijavite na Autopress.hr, da bismo se sjetili stvari koje ste ve? u?inili, na primjer – teksta koji ste unijeli u obrazac za registraciju, pa ?e i dalje biti tamo kada se vratite na stranicu. Tako?er, pomaže nam da se sje?amo sigurnosnih postavki koje utje?u na pristup odre?enom sadržaju.

?2.6 ? Funkcionalni kola?i?i

Oni nam pomažu da prilagodimo Autopress.hr, sje?aju?i se vaših preferencija i postavki. Na primjer, da se sjetimo vašeg omiljenog sadržaja, da vam ne prikazujemo iste poruke koje se odnose samo na nove posjetitelje ili da se sjetimo nekih drugih postavki.

?2.7 ? Kola?i?i izvedbe

To nam pomaže da shvatimo kako posjetitelji koriste Autopress.hr, kako bismo se mogli poboljšati. Oni nam pomažu da isprobavamo razli?ite ideje. Ponekad angažiramo i druge kompanije da analiziraju kako posjetitelji koriste Autopress.hr. Te tvrtke mogu postaviti vlastite kola?i?e izvedbe. Neki primjeri kako upotrebljavamo ove kola?i?e su: prikupljanje podataka o naj?eš?im posjetiteljima Autopress.hr, kako bismo mogli poboljšati naše online usluge ili kako bismo se pobrinuli da web-lokacija ispravno funkcionira i da popravlja sve eventualne pogreške, kako bi poboljšali izgled i dojam Autopress.hr.

?2.8 ? Kola?i?i za oglašavanje

Radi se o kola?i?ima koje upotrebljavamo kako bi vam, prilikom posjete Autopress.hr, mogli prikazati posebno ciljane oglase, ovisno o vašim preferencijama. Koristimo i mreže za oglašavanje koje mogu pratiti vaše pregledavanje na razli?itim web mjestima.

 1. ? Koliko dugo traju kola?i?i?

Neki se brišu kada zatvorite preglednik na svojoj web-lokaciji ili aplikaciji. Drugi ostaju duže, ponekad zauvijek, i spremljeni su na vaš ure?aj pa su tamo i kada se vratite.

 1. ? Kako mogu kontrolirati svoje kola?i?e i pra?enje?

Kada nas prvi put posjetite, obavijestit ?emo vas o našim kola?i?ima.

Vaš preglednik ili ure?aj mogu sadržavati postavke koje vam omogu?uju da odaberete ho?e li se kola?i?i spremati u pregledniku te mogu?nosti brisanja kola?i?a. Dodatne informacije o tim kontrolama potražite na stranicama vlasnika preglednika ili ure?aja. Imajte na umu da, ako onemogu?ite upotrebu kola?i?a u pregledniku, to može zna?iti da ne možete pristupiti nekim uslugama Autopress.hr ili da neki dio stranice ne?e ispravno raditi za vas.

Tako?er postoje i alati tre?ih strana putem kojih možete blokirati kola?i?e.

 1. ? Kako ?u saznati o izmjenama ovih pravila?

Ponekad ažuriramo svoja pravila koja se ti?u upotrebe kola?i?a i zaštite osobnih podataka. Ako napravimo važne izmjene, primjerice o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ?emo vas. To može biti obavijest, elektroni?ka pošta ili poruka u vašoj aplikaciji.

 1. ? Kako mogu kontaktirati Autopress.hr?

Saznajte više i kontaktirajte nas o svojim pravima:

 • putem e-pošte: info@autopress.hr;
 • poštom: PIOS SISTEMI, VI. Podbrežje 12A, 10000 Zagre