Peugeot servisna akcija za ?lanove Kluba vjernosti

0
66

Peugeot organizirao proljetnu servisnu akciju za ?lanove kluba vjernosti Peugeot Zauvijek do 31. svibnja 2018.

Uz standardne popuste koje ?lanovi kluba imaju na filtre, ko?nice i setove razvoda motora, sada ?lanovi ostvaruju ?ak 30% popusta na set spojke, zamašnjak, katalizator, FAP filtar i turbo punja?.

Popust se odnosi na dijelove prve ugradnje Peugeot, Eurorepar te grupe PSA obnovljene dijelove. Iznos popusta na ove grupe dijelova je isti, 30%, bez obzira na godište vozila.

Na sve ove dijelove ukoliko su zamijenjeni kod ovlaštenog Peugeot servisa ?lanovi ostvarujete pravo na jamstvo proizvo?a?a od jedne godine.

Kao ?lan kluba vjernosti, ?lanovi uživaju pogodnost da u slu?aju kvara imaju pravo na besplatna popravak na cesti ili vu?u do najbližeg servisa jednako kao u slu?aju prometne nezgode imaju besplatnu vu?u do najbližeg ovlaštenog servisa.
Dijelovi prve ugradnje su dijelovi u potpunosti isti kao i oni koji su ugra?eni prilikom proizvodnje Vašeg vozila.

Obnovljeni dijelovi su dijelovi koje je grupa PSA, poštuju?i sve ekološke norme, obnovila u svojim ili tvornicama svojih dobavlja?a. Prilikom obnove mijenjaju se 100% svi potrošni dijelovi (opruge, ležaji, klizni ležaji…) prema specifikacijama grupe PSA. Svi dijelovi su prošli iste testove kao originalni dijelovi: testovi termi?kih udara, testovi rezonancije, testovi momenta, testovi dinami?kih karakteristika, testovi frekvencije, amplitude vertikalnog pomaka …te na taj na?in zadržavaju karakteristike iste kao kod dijelova prve ugradnje. Njihov vijek trajanja odgovara vijeku trajanja originalnih dijelova.

Eurorepar dijelovi su namijeni održavanju vozila starijih od tri godine, odabrani od strane tehni?kih timova grupe PSA u skladu sa strogim standardima. Cjenovno su pristupa?niji te imaju sve tehni?ke i sigurnosne karakteristike kao i dijelovi prve ugradnje.