Problemi s mjenja?em: Voza?ke greške mogu ozbiljno oštetiti ovaj dio vozila!

0
522
U?estalim ponavljanjem nekvalitetne promjene brzina mogu?e je oštetiti sinkroni prsten stupnja prijenosa na kojem se ova radnja ?esto doga?a, prenosi RevijaHAK.
Mjenja? se može pokvariti iz brojnih razloga, a nekoliko je povezano s greškama u uporabi ili voza?evim greškama. Pitali smo HAK-ovog tehni?kog savjetnika Marina Moravu da nam objasni kako sami možemo skratiti radni vijek mjenja?a. Ne pritisnemo li dovoljno snažno kva?ilo pri mijenjanju brzina može do?i do zvuka koji podsje?a na struganje.
– Ako vam se to dogodilo prvi put vjerojatno se ne?e štetno odraziti na ispravnost rada mjenja?a. U?estalim ponavljanjem ovog doga?aja mogu?e je oštetiti sinkroni prsten stupnja prijenosa na kojem se ova radnja ?esto doga?a. Kod ošte?enja sinkronih prstena dolazi do gubitka njihove uloge da izjedna?e broj okretaja izme?u dva vratila kako bi se lakše i bez smetnje promijenio stupanj prijenosa. Voza? ?e ovaj problem prilikom promijene stupnja prijenosa osjetiti kao pove?anje otpora kod kretanja ru?ice mjenja?a brzina prilikom ubacivanja u brzinu, uz prisutnost mehani?kog krckanja u prijenosniku. Preporuka je s ovim tipom neispravnosti u što kra?em vremenu oti?i na servis  jer mogu?i su i drugi uzroci koji mogu uzrokovati sli?ne simptome prijenosnika prilikom promijene stupnja prijenosa, kao što su neispravan rad spojke ili loša podešenost spojke.
Svako taktiziranje i ?ekanje može samo pove?ati problem.
– Može do?i do prisutnosti metalnih strugotina u mjenja?kom ulju koje nastaju neredovitim habanjima prilikom promijene stupnja prijenosa. Ostaci metalnih strugotina štete ležajevima mjenja?a i zup?anicima, a u najgorem slu?aju mogu?e je potpuno ošte?enje mjenja?a te gubitak pogona vozila.
Što se može dogoditi ako pri velikoj brzini vozila prebacimo mjenja? iz, na primjer, 6. stupnja prijenosa u 2. stupanj prijenosa.
– Otvorena je mogu?nost izlaska iz maksimalno odre?enog broja okretaja motora što naravno može biti štetno za mehaniku motora do razine ve?ih mehani?kih ošte?enja motora.
Izvor: RevijaHAK
reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com