Prometne nesreće: Smije li se dječja autosjedalica koristiti nakon sudara i može li se za nju tražiti naknada štete od osiguravajućeg društva?

0
79

U kojim slučajevima dječje autosjedalice, nakon prometne nesreće, smiju ostati u uporabi te možemo li tražiti odštetu od osiguratelja.

Ako dođe do sudara vozila u kojem se na prednjem ili stražnjim sjedalima nalazi dječja autosjedalica, bez obzira da li je dijete u sjedalici ili pak sjedalicu u tom trenutku vozite praznu, generalno je pravilo da se takva sjedalica više ne koristi. Savjetuju to prodavači i zastupnici sjedalica s kojima smo komunicirali.

I renomirani proizvođači sjedalica, bez obzira na njihovu kvalitetu, ne preporučuju da se takva sjedalica ponovo koristi. Čak i bez obzira na intenzitet sudara. Iako će vam se činiti kako se ništa nije dogodilo, mogu se dogoditi neka ljudskom oku nevidljiva oštećenja plastike sjedalice, smatraju u Babyland.hr s kojima smo razgovarali o ovoj ozbiljnoj temi. Upitno je kako će takva sjedalica u budućoj prometnoj nesreći reagirati. Možda sve bude u redu, ali možda sjedalica i njezina sigurnosna uloga zakažu u rizičnom trenutku. Dakle, niti jedan proizvođač neće reći da se sjedalica može ponovo koristi. Na svakom je vozaču i njegovoj savjesti odluka hoće li nastaviti dalje koristiti sjedalicu.

O ovoj temi iz Baby Center d.o.o. kažu kako je “nakon prometne nesreće preporuka većine proizvođača da se autosjedalice ne koriste, neovisno o tome je li dijete bilo u autosjedalici ili ne, je li vozilo bilo u kretanju ili ne. Niti jedan servis, kao ni proizvođač, ne može dati uputu da se sjedalica koristi i dalje, iako se na prvi pogled oštećenja ne mogu vidjeti, budući da pod utjecajem npr. visoke temperature u automobilu ljeti može doći do promjene kvalitete materijala autosjedalice koja je sudjelovala u sudaru.”

Od jednog vozača saznajemo da je najprije od trgovca kod kojeg je kupio sjedalicu tražio potvrdu o neispravnosti sjedalice nakon prometne nesreće. Prodavač mu to nije mogao napisati te je upit proslijeđen prema proizvođaču sjedalice. Dobio je odgovor u kojem je pisalo da se sjedalica ne može ponovo koristiti. Inače, prema našim saznanjima i provjerom na terenu, ovakav zahtjev hrvatskih vozača je vrlo rijedak. Potvrda o neispravnosti sjedalice tražena je kako bi se od osiguravajućeg društva mogla zahtijevati nadoknada štete.

Iz Baby Center d.o.o. ističu preporuku da se autosjedalica u slučaju sudara prijavi nadležnoj osiguravajućoj kući, a ako osiguravajuća kuća zahtijeva, Baby Center i njihovi proizvođači osigurat će i službenu potvrdu da autosjedalica više nije za upotrebu. Također, svaki se korisnik autosjedalice može i direktno obratiti proizvođaču jer određeni brendovi, kao npr. Maxi Cosi, imaju mogućnost zamjene oštećene sjedalice novom.

Imaju li korisnici zaista pravo na nadoknadu štete raspitali smo se u Hrvatskom uredu za osiguravanje, a njihov je službeni odgovor kako AO polica (obaveznog auto osiguranja) pokriva svu štetu na oštećenoj osobi odnosno vozilu, uključujući i stvari koje se nalaze u vozilu. Dakle, šteta na sjedalici je pokrivena te se priznaje kao i oštećenje vozila. Stoga vašu djecu nemojte bezrazložno izlagati kasnijem riziku.

U Hrvatskoj se sjedalice nakon prometne nesreće ne popravljaju i ne testiraju kako bi se utvrdilo stanje i obavio eventualan popravak. Ako se dogodi neko nevidljivo oštećenje, onda bi se sjedalica trebala detaljno pregledati odgovarajućim uređajem. I tada je upitno hoće li se pronaći mikropukotine koje mogu biti fatalne u trenutku nesreće i velikog naprezanja koje sjedalica i njezina struktura moraju podnijeti. U slučaju udarca pojas na sjedalici se rasteže 10 do 15 posto, što znači da je sposobnost ponovnog apsorbiranja kritično smanjena. Bravica pojasa također može biti oštećena. I u pravilniku broj 44 Ekonomske komisije za Europu (Ujedinjenih naroda), koji se bavi sigurnošću djece u motornim vozilima, pod brojem 14.3.7 propisana je jedinstvena odredba kojom se preporučuje zamjena sjedalica koje u nesreći budu izložene snažnim naprezanjima.

Izvor: HAK