?ak 95% prometnih nesre?a u Hrvatskoj doga?a se zbog pogreške voza?a

0
343

U 2017. godini zabilježeno je ukupno 34.368 prometnih nesre?a u Republici Hrvatskoj, u kojima je smrtno stradala 331 osoba.

U organizaciji Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova i PU zagreba?ke, Fakulteta prometnih znanosti te Tehni?kog muzeja Grada Zagreba danas je u Tehni?kom Muzeju obilježen Svjetski dan sje?anja na žrtve prometnih nesre?a.

Održana je tribina za znanstvenike i stru?njake koji se bave problematikom sigurnosti prometa te je predstavljen i novi preventivni spot Ravnateljstva policije pod nazivom „CESTE MOGU IMATI TUŽNU PRI?U“, kao i šok spotovi policija drugih zemalja koje imaju za cilj gra?ane pozvati na oprez u prometu, odnosno smanjiti broj smrtno stradalih u prometu.

Na stru?noj tribini sudjelovali su dr. sc. Rajko Horvat iz Zavoda za cestovni promet Fakulteta prometnih znanosti Sveu?ilišta u Zagrebu, dr. sc. Mario ?osi? iz Zavoda za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti Sveu?ilišta u Zagrebu, mr.sc. Miron Huljak policijski službenik Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije, dr.sc. Sinan Alispahi? iz HAK – Hrvatski autoklub i Mihael Hribar, predstavnik Udruge stradalih u prometnim nesre?ama – BONUS. Rasprava se vodila oko glavnih pitanja – što u?initi da bi bilo manje stradavanja u prometu? Koje alate koristiti? Koji je pristup naju?inkovitiji?

Svjetski dan sje?anja na žrtve prometnih nesre?a obilježava se svake tre?e nedjelje u mjesecu studenom. Ovogodišnjim sloganom „Ceste imaju pri?u“ (engl. Roads have stories) nastoji se podi?i kvaliteta i sigurnost cestovne mreže za sve sudionike u prometu diljem svijeta te svijest o važnosti ulaganja u cestovnu infrastrukturu radi postizanja ciljeva Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Skupština je na svojoj 64. sjednici usvojila rezoluciju kojom je proglašeno Desetlje?e akcije za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje 2011. – 2020. Krajnji je cilj do 2020. godine smanjiti broj poginulih u prometnim nesre?ama za pedeset posto.

Prometne nesre?e u svijetu
Svake godine u svijetu više od 1,25 milijuna ljudi umire zbog prometnih nesre?a, a izme?u 20 i 50 milijuna ih bude ozlije?eno u prometnim nesre?ama. Od ukupnog broja umrlih, 48 % je u dobi izme?u 15 i 44 godine. Gotovo polovica umrlih pripada osjetljivoj skupini sudionika u prometu, a to su motociklisti, pješaci i biciklisti. Najviše, oko 90 % smrtnih slu?ajeva u svijetu, javlja se u zemljama s niskim ili srednjim prihodima, iako se u tim zemljama nalazi 54 % ukupnog broja vozila. Ozljede zadobivene u prometnim nesre?ama vode?i su uzrok smrti me?u osobama izme?u 15 i 29 godina života. Ako se ne postignu zadani ciljevi, procjenjuje se da ?e do 2030. prometne nesre?e postati sedmi vode?i uzrok smrti u svijetu (trenuta?no se nalaze na 8. mjestu, odmah iza še?erne bolesti).

Prometne nesre?e u Hrvatskoj
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u 2017. je zabilježeno ukupno 34.368 prometnih nesre?a, od ?ega je u njih 307 zabilježen smrtni ishod sudionika. Ukupno je umrla 331 osoba, od kojih je 81 % muškog spola, a 13 djece do 17 godina starosti. U 2017. je u prometnim nesre?ama ozlije?eno 14.608 osoba. Ve?ina prometnih nesre?a, 95,1 %, dogodila se zbog pogreške voza?a. U posljednjih deset godina je u Hrvatskoj u 31,8 % nesre?a došlo do stradavanja osoba, bilo da su poginule ili ozlije?ene.

Zaštitite sebe i druge u prometu
Veliki se broj prometnih nesre?a i ozljeda može sprije?iti. Sudionici u prometu trebaju se pridržavati svih pravila sigurnosnog ponašanja u prometu kako bi se izbjegli neželjeni doga?aji. Od velike je važnosti primjena sigurnosnog pojasa, zaštitne kacige, pridržavanje propisane brzine, izbjegavanje konzumacije alkohola i droga te izbjegavanje korištenja mobilnih ure?aja prilikom vožnje. Djeca se u osobnim vozilima trebaju prevoziti u za to predvi?enim autosjedalicama i biti pravilno vezana.

Neprimjerena brzina jedan je od ?estih uzroka prometnih nesre?a. Pove?anje brzine izravno je povezano s pove?anjem vjerojatnosti nesre?e i porastom težine ozljeda: rizik umiranja odraslog pješaka je manji od 20 % ako ga udari automobil koji se kre?e brzinom od 50 km/h, a 60 % ako se automobil kre?e brzinom od 80 km/h.

Uporaba sigurnosnog pojasa smanjuje rizik od smrti kod putnika na prednjim sjedalima za 40 do 50 %, a kod putnika na stražnjim sjedalima za 25 do 75 %. Korištenje ispravne zaštitne kacige može smanjiti rizik od smrti za 40 % te za više od 70 % smanjuje rizik od teških ozljeda. Me?u poginulima u prometnim nesre?ama u Hrvatskoj prošle godine 35 % nije koristilo sigurnosni pojas, a 16 % poginulih voza?a i putnika motocikala i mopeda nije koristilo zaštitnu kacigu.

Svjetski dan sje?anja na žrtve prometnih nesre?a se obilježava da se prisjetimo svih poginulih i ozlije?enih, njihovih obitelji i prijatelja te svih uklju?enih u pružanje pomo?i stradalima. Prometne su nesre?e neo?ekivani trenuci u kojima ?esto stradaju mlade osobe, stoga je razina stresa i ožaloš?enosti ve?a, jer smrtni ishod nastupa iznenada.

Veliki se broj nesre?a može i treba prevenirati. Obilježavanjem ovoga dana želi se potaknuti cjelokupno društvo na odgovornije ponašanje u prometu i poštivanje i razvoj prometne kulture te ulaganje u prometnu infrastrukturu i dobru legislativu kako bi se smanjio broj stradalih.

U Hrvatskoj se od 1994. godine provodi Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, a u tijeku je provedba programa za razdoblje od 2011. do 2020. Osnovni je cilj programa smanjiti broj smrtno stradalih u prometnim nesre?ama za 50 % do 2020. godine.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com