Dovršena energetska obnova Policijske postaje Pazin

0
43

Obnovom zgrade policijske postaje, uz smanjenje potrošnje energije, poboljšani su uvjeti rada djelatnika, a ujedno je podignuta i kvaliteta boravka građana koji dolaze u cilju rješavanja svojih zahtjeva.

Povodom dovršetka energetske obnove zgrade Policijske postaje Pazin danas je u Pazinu održana konferencija za medije, na kojoj su sudjelovali načelnik Policijske uprave istarske Božo Kirin, načelnik Sektora pravnih, financijskih i tehničkih poslova Robert Zenzerović i voditelj projekta Siniša Krunić Delfin grupa d.o.o. Rijeka.

Ministarstvo unutarnjih poslova, unutar raspoloživih financijskih sredstava, nastoji poboljšati radne uvjete zaposlenika i unaprijediti rad sa strankama te tako biti na usluzi građanima za rješavanje njihovih zahtjeva. Iz toga razloga Ministarstvo se prijavilo na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

”Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i policijskih uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Hrvatske, a na području Policijske uprave istarske projektom su obuhvaćene Policijska postaja Pazin i Policijska postaja Buje-Buie”, rekao je načelnik policijske uprave Božo Kirin i napomenuo kako je svrha energetske obnove smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove, a osim toga predviđeno je i poboljšanje energetskih svojstava zgrada u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite.

Kako je rekao voditelj projekta Siniša Krunić, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. potpisan je 19. travnja 2019.godine, a prema njemu ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove zgrade Policijske postaje Pazin iznosili su 4.814.930,57 kuna, od čega je 1.428.237,25 tisuća kuna bespovratnih.

Ugovor o radovima zaključen je 10. travnja 2020. godine s tvrtkom JUKIĆ-DAM d.o.o. Otok na iznos od 2.669.028,53 kune s PDV-om i s rokom izvođenja od šest mjeseci. Stručni nadzor nad izvođenjem radova povjeren je tvrtki DELFIN GRUPA d.o.o. Rijeka. Radovi su započeli u svibnju 2020. godine, a završeni su u studenom 2020. godine.

”Zgrada policijske postaje izgrađena je oko 1900. godine, a dograđena 1974. i 1990. godine te po svojim konstrukcijskim karakteristikama nije udovoljavala zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti”, pojasnio je načelnik Sektora pravnih, financijskih i tehničkih poslova Robert Zenzerović. Stoga su obavljene rekonstrukcija vanjske ovojnice fasade, rekonstrukcija stropa prema tavanu, zamjena krovnog pokrova, zamjena dotrajale stolarije, ugradnja dizalice topline za grijanje i hlađenje te ugradnja visokoučinkovite rasvjete.

Svrha projekta bilo je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj energetskoj učinkovitosti te uporabi obnovljivih izvora energije, a što je i postignuto. Naime, godišnja potrebna toplina za grijanje prije obnove iznosila je 160.563,15 kWh/a, a nakon obnove iznosi 26.883,37 kWh/a, čime je ostvarena ušteda od 133.679,78 kWh/a, odnosno 83.26%. Prije obnove godišnja emisija CO2 proizvedena potrošnjom energenata za grijanje iznosila je 118.81 tone, a nakon obnove ona iznosi 19.89 tone, odnosno smanjena je za 82.25%. Energetski razred prije obnove bio je D, dok je nakon energetske obnove zgrada Policijske postaje Pazin prešla u energetski razred B.

Obnovom zgrade policijske postaje, uz smanjenje potrošnje energije, poboljšani su uvjeti rada djelatnika, a ujedno je podignuta i kvaliteta boravka građana koji dolaze u cilju rješavanja svojih zahtjeva, odnosno kvaliteta usluge koju pruža Ministarstvo unutarnjih poslova.

Izvor: Istarska policija