Evo kako automobil mijenja težište – centar mase

0
1309

Prilikom upravljanja automobilom može do?i do popre?ne, ili aksijalne promjene centra mase vozila. Popre?ne promjene težišta vozila (centar mase) su rezultat okretanja upravlja?a (skretanja), a aksijalne promjene težišta vozila su rezultat ubrzanja ili usporenja vozila.

Sile koje djeluju prilikom skretanja
Prilikom skretanja na vozilo djeluju centripetalna (Fcp) i centrifugalna (Fcf) sila. Te dvije sile moraju biti u ravnoteži.
Ukoliko je centrifugalna sila ve?a, u zavoj ste nažalost uletjeli prebrzo, a to rezultira zanošenjem vozila.
Kako bi vozilo zadržalo stabilnost, a kako bi najbolje iskoristili sposobnosti prianjanja Vašeg vozila, iznimno je važno savladati tehnike upravljanja do savršenstva. Glatki, nježni i progresivni pokreti upravlja?a rezultiraju boljom kontrolom nad vozilom, te smanjuju neželjene prijenose težište vozila, koji vrlo lako mogu poremetiti stabilnost vozila u zavoju, ?ak i pri relativno malim brzinama.

Prijenos težišta vozila uslijed akceleracije
Prilikom akceleracije, težište (centar mase) vozila se premjesti straga. Na taj na?in se poboljša sposobnost prianjanja stražnjih kota?a, što je korisno kod vozila s pogonom na stražnjim kota?ima, smanjuju?i tako mogu?nost proklizavanja stražnjih kota?a npr. prilikom starta.
Mana ovakvog prijenosa težišta vozila je što može uzrokovati podupravljanje vozilom. Naime, prilikom doziranja gasa unutar zavoja težište vozila se pomakne unatrag, time se smanjuje mogu?nosti prianjanja prednjih pneumatika, što na kraju može dovesti do podupravljanja.

Prijenos težišta vozila uslijed deceleracije (usporavanja ili ko?enja)
Ovakav prijenos težišta unutar vozila je vrlo opasan. Automobili mogu puno brže i ja?e ko?iti negoli ubrzavati, stoga su i sile ko?enja neusporedivo ve?e, pa valja biti posebno oprezan.
Prijenos težišta prilikom deceleracije se može iskoristiti za ispravljanje podupravljanja. Prilikom deceleracije vozila, o?ituje se prijenos težišta unaprijed pove?avaju?i na taj na?in sposobnost prianjanja prednjih pneumatika. Ovo se može iskoristiti ako u zavoj u?ete prebrzo te osjetite podupravljanje, tada smanjite doziranje gasa kako bi izazvali prijenos težišta vozila prema naprijed. Ako ste ve? pustili gas, možete pokušati laganim pritiskom na ko?nicu samo kako bi osjetili taj prijenos težišta.
Mana kod ovog prijenosa težišta vozila je smanjenje sposobnosti prianjanja stražnjih pneumatika. Uslijed takvog ko?enja prvo bi se blokirali upravo stražnji kota?i, stoga svi automobili na stražnjim kota?ima imaju manje ko?nice. Bez obzira na to, naglo ko?enje se treba izbjegavati, pogotovo unutar zavoja jer je tada velika mogu?nost preupravljanja vozilom.

Tomislav Seser

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com