Google Maps: Navigacija bez pristupa Internetu

0
5602

Google Maps fantasti?no funkcionira dok imate pristup internetu na mobilnom telefonu, te tada možete neograni?eno koristiti sve opcije. Obzirom da ve?ina korisnika ima podatkovni promet u sklopu paketa kod mobilnog operatora, nisu zakinuti punih funkcionalnosti kako u Hrvatskoj, tako i u svim zemljama Europske Unije. Me?utim, odete li u neku od zemalja koje nisu u tom društvu, ili pak potrošite sve megabajte iz paketa, to korištenje moglo bi vas skupo stajati. Me?utim, i dalje možete koristiti Google Maps, jer ova navigacija može raditi i u takozvanom izvan mrežnom na?inu rada, ali zahtijeva odre?ene postupke.

Prva opcija odnosi se na mogu?nost skidanja karte podru?ja na kojem planirate putovati. Pokrenite izbornik pritiskom na tri vodoravne crtice koje se nalaze lijevo od prostora za pretragu, te izaberite opcije „Izvanmrežne karte“ (Offline maps). Zatim odaberite opciju „Izaberite vašu kartu“ (Select your own map), te ozna?ite podru?je koje želite preuzeti. Možete mu dati prigodno ime, te potom pustiti da se preuzme na telefon. Mogu?e je na taj na?in preuzeti više izvan mrežnih podru?ja, te ih imenovati na na?in da se kasnije lako me?u njima snalazite. Svaki put kad se na?ete u podru?ju besplatnog interneta, aplikacija ?e automatski preuzeti najažurniju verziju karata.

Druga opcija jest preuzimanje uputa za to?no odre?enu rutu. Primjerice, ukoliko planirate duže putovanje, nije prakti?no skidati kartu cjelokupnog podru?ja na kojem se ta ruta nalazi. Stoga je mogu?e preuzeti samo izvan mrežne karte i upute samo za dionicu koja je planirana. To napravite tako da standardom procedurom izaberete odredište i destinaciju unutar aplikacije. Potom ?e vam se pojaviti opcija kojom možete preuzeti upute na svoj telefon, te tako bezbrižno koristiti navigaciju, bez brige o potrošenom prometu.

Bez obzira na gore navedene opcije, kada se na?ete u roamingu, nemojte zaboraviti isklju?iti mobilni promet na mobitelu ili unutar aplikacije podesiti da program pristupa internetu samo kad je spojen na WiFi mrežu.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com