HAK-ov stru?njak: Naj?eš?i kvarovi na ljetnim putovanjima – Kvar alternatora i pogonskog remena!

0
189

Uzrok kvara je optere?enje alternatora dugim radom klima ure?aja i ostalih ure?aja koji troše dosta elektri?ne energije, prenosi RevijaHAK.

HAK-ov suradnik za tehni?ku podršku Marin Morava u sedam kratkih pri?a ?e vam objasniti sedam naj?eš?ih kvarova automobila u ljetnom periodu, odnosno naj?eš?e intervencije na cesti HAK-ovih mehni?ara. Na šestom mjestu po u?estalosti je kvar alternatora i pogonskog remena:

– Kvar alternatora i pogonskog remena alternatora prilikom toplih dana je ?esta intervencija. Uzrok je optere?enje alternatora dugim radom klima ure?aja i ostalih ure?aja koji troše dosta elektri?ne energije za rad. Ovaj tip kvara na alternatoru i remenu zahtijeva rezervne dijelove i potrebno je vozilo prevesti do naše radionice ili partnerskog servisa koja ?e pružiti brzi interventni otklon neispravnosti – objasnio je Marin Morava.

Dakle, kvar alternatora je jedan od onih koji zahtijevaju prijevoz do radionice i uglavnom se ne može otkloniti na licu mjesta.

Izvor: RevijaHAK