Harley-Davidson najavio prvi elektri?ni motocikl

0
78

Premda ovaj portal nije u prvoj mjeri posve?en motorima, vijest koja slijedi toliko je protresla svijet da smo je morali prenijeti, jer je jedan od bastiona motora s unutrašnjim izgaranjem najavio prvi elektri?ni model. Rije? je o legendarnim motociklima Harley Davidson, a prema svemu sude?i prvi produkcijski primjerak mogao bi se na?i na tržištu za 18. mjeseci.

Harley-Davidson je ina?e u velikim financijskim poteško?ama, a tako im je elektri?ni motocikl jedina svijetla to?ka koja ih može izvu?i.