Je li bolji popravak letve volana ili zamjena novom?

0
6179

Obzirom da je uslijed kriznih godina prodaja novih automobila u Hrvatskoj pala, a prodaja rabljenih procvjetala vozni park je naglo ostario pa su i sve ?eš?i problemi s mehani?kim komponentama, a letva volana svakako je jedan od važnijih sklopova.

Letva volana na sebi ima zglobove, povezana je s volanom i servo pumpom te preko nje pokreti na volanu dobivaju svoju pravu dimenziju, odnosno pokre?u?i volan, pokre?e se letva volana koja onda usmjerava kota?e na vozilu.

Kada vam u servisu ili tehni?kom predo?e da je vaša letva za zamijenu, odmah sebi postavljate pitanje: Popraviti pokvareni dio ili kupiti novi?

Budu?i da živimo u kriznim vremenima, i da Vladi obi?an ?ovek nije na prvom mijestu, prva pomisao uvijek je – popravak.

No, kada nismo dovoljno upoznati s cijelim postupkom i k tome ne znamo majstora koji bi trebao raditi popravak, uvijek postoji bojazan da posao ne?e biti dobro napravljen te da ?emo platiti, kako se to kaže, ma?ka u vre?i.

Popravkom letve volana može uštedjeti i do 50% novca kojeg možete preusmjeriti recimo na kupovinu novog akumulatora, guma ili si možete platiti redoviti servis.

Tako?er, neke od automehani?arskih radionica danas nude garanciju na popravljeni dio pa je ovo veliki plus, stoga imate li upravo takvu radionicu u blizini, svakako joj dajte prednost.

Na letvama volana se javljaju kvarovi kao što su razna lupkanja na letvi zbog praznog hoda koji se javlja izme?u zglobova i ostalih priklju?nih dijelova, a tako?er i zbog curenja iz tog sistema, što je jako ?esto, a kod nekih modela je to i fabri?ka greška, te ne treba odmah pani?ariti.

Morate znati da je uz letvu volana vezana i servo pumpa koja nam omogu?ava lako okretanje volana. Okretanje volana bez servo pumpe je doista težak posao.

Popravak letve volana obi?no se radi tako da se mijenjaju semerinzi, brtveni sistem i pikse te kromiranjem same letve. Naj?eš?i kvarovi su istrošeni krajevi spona, kuglasti zglobovi, deformacija spona i zup?aste letve, luft izme?u zup?aste letve i zup?anika te curenje ulja.

Volan je preko letve povezan s malim zup?anikom. Njegova je zada?a pomicati drugu letvu koja je postavljena vodoravno s obzirom na ovu koja je spojena s volanom i na sebi ima zup?anike koji odgovaraju zupcima s kraja okomite letve.

Mi zapravo imamo dvije letve – okomitu koja je povezana s volanom i vodoravnu koja spaja kota?e. Njihovim povezivanjem dolazi do toga da preko volana upravljamo kota?ima – lijevo, desno i pravo.

Revolucija u upotrebi letve volana zasigurno je bila servo pumpa koja je omogu?ila lako okretanje i upravljanje. I prije su zup?anici bili tako izra?eni da bi voza?u omogu?ili maksimalno lako okretanje volana, me?utim i to je ?esto zna?ilo – teško okretanje.

Servo pumpa povezana je sa zup?astim remenom motora, što zna?i da sam motor pokre?e pumpu koja u sebi sadrži ulje. Zapravo se radi o tome da se cirkulacijom tog ulja u pumpi stvara pritisak koji omogu?uje lakše okretanje letve, a samim time i volana.

Tekst: Aleksandar Todorovi?

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com