Kre?e preventivno sigurnosna akcija – Dani tehni?ke ispravnosti 2018.

0
264

Pozivamo voza?e da sa svojim vozilima pristupe preventivno-sigurnosnoj akciji Dani tehni?ke ispravnosti vozila pod pokroviteljstvom Nacionalnog programa za sigurnost cestovnog prometa.

Akciju provode HAK, CVH i stanice za redovni tehni?ki pregled vozila, u sklopu koje ?e u razdoblju od 19. do 24. studenog ove godine biti omogu?en besplatni tehni?ki pregled svim vlasnicima vozila koji se sa svojim vozilima pojave u bilo kojoj stanici za redovni tehni?ki pregled vozila u RH (osim onim vlasnicima ?ija su vozila u terminu redovnog tehni?kog pregleda u tom razdoblju).

Cilj akcije je skrenuti pozornost voza?ima na važnost tehni?ke ispravnosti vozila u kontekstu cestovne sigurnosti, jer je vozilo, uz voza?a i cestu, klju?an ?imbenik te sigurnosti.

Prvih 15.000 voza?a koji budu sudjelovali u akciji na poklon ?e dobiti pakiranje od 3 litre teku?ine za pranje vjetrobranskog stakla vozila koja je prilago?ena uporabi u zimskim uvjetima (otporna na smrzavanje do – 25oC), ?ime se voza?e želi dodatno motivirati da pristupe akciji (15.000 poklon pakiranja teku?ine raspore?eno je po svim stanicama za redovni tehni?ki pregled vozila u RH).

U sklopu akcije nema sankcioniranja voza?a za ?ija se vozila utvrdi da su tehni?ki neispravna, nego ?e ih se savjetovati o na?inu otklanjanja neispravnosti i uputiti u ovlašteni servis.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com