Novi Ford dealer u Zagrebu – GT automobili d.o.o.

0
448

Nakon nedavnog obnavljanja mreže partnera, a sve s ciljem daljnjeg rasta i širenja poslovanja, Grand Dalewest d.o.o. kao generalni uvoznik Ford marke za Hrvatsku, najavljuje po?etak rada novog partnera GT Automobili d.o.o. koji ?e djelovati na podru?ju grada Zagreba. S time ?e od 01.01.2019. Ford u Zagrebu biti prisutan na tri lokacije, GT Automobili Veliko Polje, Grand Auto Sesvete i Grand Auto Jankomir.

Društvo GT Automobili d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, po?elo je s radom 1993. godine i zapošljavalo je 2 djelatnika, a sam vlasnik je bio jedan od njih. Danas je zaposleno ukupno 19 djelatnika na lokacijama u Zagrebu i Splitu. GT Automobili d.o.o. tako?er ?e otvoriti i prodajno servisni Ford centar u Splitu, s o?ekivanim po?etkom rada sredinom 2019. godine.

GT Automobili d.o.o. na adresi Betinska 1, blizu glavne ceste iz Velike Gorice prema Zagrebu, je novi Ford prodajni i servisni centar, na lokaciji koja omogu?uje laku i brzu dostupnost velikom broju Ford zaljubljenika iz Zagreba i okolice.

Dio dosadašnjih prodajno servisnih partnera preuzeo je isklju?ivo servisnu ulogu – tako su ve? otprije poznate lokacije Auto Hrvatske u Zagrebu i Karlovcu, lokacija Modul Auto u Zadru, lokacija Ford Pogar?i? u Rijeci, AS Lackovi? u Velikoj Mlaci kraj Zagreba, lokacija Vukman Motors u Trogiru, lokacija AC Krivak u Koprivnici te lokacija Automehanika u Vinkovcima prenamijenjene isklju?ivo u servisne salone, sve s ciljem kako bismo dosadašnjim vlasnicima Ford vozila i dalje omogu?ili brzu i dostupnu podršku te kvalitetno održavanje vozila.

Novootvoreni centar GT Automobila u Zagrebu, budu?i centri u Varaždinu, Karlovcu, Splitu i Zadru, Ford prodajno servisni centri AC Bili? u Slavonskom Brodu, AMC Me?imurje u ?akovcu, Grand Auto u Zagrebu, Puli, Splitu i Osijeku, Omega Auto u ?ilipima, AS Lackovi? u Sisku te Krainc Auto u Rijeci ure?uju se prema novim standardima i u skladu s novim vizualnim identitetom marke – Ford Premium standard. Uskla?enost s novim standardima, što ne uklju?uje iskorak samo u vizualnom ve? i u smislu podizanja kvalitete svih usluga ovlaštenih centara kroz edukaciju cjelokupnog osoblja zaposlenog u mreži, iziskuje ulaganje od minimalno 10 milijuna kuna s o?ekivanim završetkom prilagodbe najkasnije do po?etka jeseni 2019.

Cjelokupnu mrežu Ford dealera u Hrvatskoj možete vidjeti na ford.hr/dealerships.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com