Obilježen Europski dan bez poginulih u prometu

0
106

Tijekom Europskog tjedna mobilnosti koji traje od 16. – 22. rujna, Europski dan bez poginulih u prometu obilježio se u srijedu 19. rujna.

Na poziv Europske komisije, upu?en svim autocestama u Europi, ove godine Europsko udruženje autocesta ASECAP i Hrvatska udruga autocesta s naplatom cestarine HUKA kao njezin ?lan uklju?ili su se u projekt Edward.

Cilj je potaknuti sve sudionike u prometu da razmisle o svojim postupcima tijekom vožnje i doprinesu smanjenju prometnih nesre?a.

U srijedu 19. rujna od 10 sati sve autoceste u Hrvatskoj su na panelima s promjenjivom prometnom signalizacijom objavljivale sljede?e poruke upozorenja kako bi senzibilizirale javnosti za ovaj široki društveni problem:

Vozite oprezno za Europski dan bez poginulih na cestama
NE Brzini – Alkoholu – Mobitelima
Pojas život ?uva !

Iako su autoceste prometnice najviše razine sigurnosti, s ?etiri puta manje nesre?a nego na ostalim cestama, potrebno je daljnje smanjenje broja poginulih i teško ozlije?enih.

Naj?eš?i uzroci nesre?a su brzina, alkohol i korištenje mobitela za vrijeme vožnje, posebice pisanje i slanje tekstualnih poruka.

Gotovo 180 društava za autoceste ?lanova ASECAP-a širom Europe svakodnevno rade na smanjenju poginulih i teško ozlije?enih na autocestama:
više od 7 milijardi EUR ulažu u poboljšanje, proširenje i nadogradnju svoje mreže autocesta
godišnje utroše 5 milijardi EUR na upravljanje i održavanje autocesta
više od 50.000 zaposlenika svakodnevno provodi aktivnosti u cilju pove?anja sigurnosti prometa

Strogi nadzor prometa, kampanje informiranja i upozoravanja javnosti, kontinuirano održavanje te u?inkovito reagiranje u slu?aju nesre?a aktivnosti su koje provode upravitelji autocesta osiguravaju?i najvišu razinu sigurnosti.

Kao rezultat uloženih napora, u razdoblju od 2001. – 2016. godine broj prometnih nesre?a na ASECAP-ovoj mreži autocesta s naplatom cestarine smanjen je za 64 %.

U Hrvatskoj je u razdoblju nakon izgradnje pune mreže autocesta od 2007. – 2017. godine broj poginulih na svim autocestama smanjen s 83 na 23 poginule osobe, odnosno za 72 %.

Izvor: HAK