Priznali pogrešku: Danci vra?aju poticaje pri kupnji elektri?nih auta

0
123

Prodaja elektri?nih automobila u Danskoj dramati?no je pala. Od 5000 u 2015., do samo 700 u 2017. Razlog? Vlada desnog centra ukinula je poticaje. Potražnja za elektri?nim vozilima raste u svijetu, pogotovo u Skandinaviji, no njihova prili?no ve?a cijena u odnosu na automobile s motorom s unutarnjim izgaranjem ipak je prevelik zalogaj za mnoge te se bez poticaja malotko odlu?uje na kupnju EV-a.

Danska vlada je stoga odlu?ila vratiti brojne benefite kako bi sve vratila na staro. Odnosno, u 2015. kad su se EV-i prodavali kao ludi.