Rezultati akcije Zaštita pješaka

0
26

U ponedjeljak, 27. srpnja 2020. godine, na području Policijske uprave zagrebačke provedena je akcija Zaštita pješaka u okviru kojoj su policijski službenici pojačano nadzirali prekršaje pješaka i prekršaje vozača koji nisu poštovali obveze prema pješacima.

Tijekom provođenja akcije ukupno je utvrđeno 158 ciljanih prekršaja i to: 116 prekršaja pješaka i 42 prekršaja vozača koji nisu poštovali obveze prema pješacima. Od 116 prekršaja pješaka, 28 ih je procesuirano, a za 88 su izrečene mjere pisanog upozorenja. Od 42 prekršaja vozača, 22 ih je procesuirano, a za 20 su izrečene mjere pisanog upozorenja.

Izvor: Zagrebačka policija