Rezultati poja?anog nadzora prometa tijekom vikenda za dane “Martinja”

0
174

Policija nastavlja s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), a aktivnosti su posebno usmjerene prema ponavlja?ima teških prekršaja u prometu tzv. „recidivistima“.

Kako smo ve? ranije najavili, policija je nastavila s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaje voza?a mopeda i motocikala. U akciju je bio uklju?en maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, ure?aji za nadzor brzine, testeri za droge i dr.

Tako su policijski službenici svih policijskih uprava i proteklog vikenda od 9. do 11. studenog obavljali poja?anu kontrolu prometa s ciljem pove?anja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama.

Kako se tijekom proteklog vikenda obilježavao i narodni obi?aj krštenja mošta „Martinje“, o?ekivao se pove?ani broj sudionika u cestovnom prometu koji su konzumirali alkoholna pi?a, stoga je policija svoje aktivnosti dodatno usmjerila na spre?avanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, u cilju preveniranja prometnih nesre?a i njihovih posljedica.

Provedenom kontrolom utvr?eno je ukupno 5.169 prekršaja od kojih izdvajamo:
– 729 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, gdje je najve?a izmjerena koncentracija alkohola u koli?ini 3,6 g/kg u PU Zadarskoj,
– 1.791 prekršaj prekora?enja dopuštene brzine kretanja, a najve?a prekora?ena brzina izmjerena je u PU Li?ko – senjskoj – 250 km/h
– 626 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
– 229 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.

Najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvr?en je u PU zagreba?koj – njih 176, dok je najmanje utvr?eno u PU požeško – slavonskoj – sedam takvih prekršaja.

Rekorder po broju utvr?enih prekršaja prekomjerne brzine je tako?er PU zagreba?ka sa 368 takvih prekršaja, dok je najmanje, njih pet, utvr?eno u PU šibensko – kninskoj.

Sigurnosni pojas najviše nisu koristili voza?i PU zagreba?ke, njih 131, dok su policijski službenici PU zadarske i PU požeško – slavonske zaustavili najmanje voza?a koji nisu bili vezani, njih sedam. U PU li?ko – senjskoj utvr?en je jedan prekršaj korištenja mobitela za vrijeme vožnje, dok je najve?i broj utvr?en u PU zagreba?koj, njih 89.

Ako malo detaljnije proanaliziramo vidimo da su najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola po?inili voza?i starosti od 25 do 30 godina (174 takva prekršaja), kojima je naj?eš?e izmjerena koncentracija alkohola od 0,51 do 1,00 g/kg – kod njih 110, a koja je ujedno i naj?eš?e izmjerena koncentracija alkohola uop?e tijekom ove akcije.

U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su usmjerene prema po?initeljima najtežih prekršaja, prilikom ?ega su zate?ene 44 osobe koje su bile ponavlja?i teških prekršaja u prometu tzv. „recidivisti“, koji su po?inili 54 teških prekršaja, od ?ega najviše:
nedopuštena koncentracija alkohola – 26,
upravljanje dok je voza?u izre?ena mjera zabrane upravljanja vozilom – 11,
upravljanje prije stjecanja prava – devet,
upravljanje nedopuštenom brzinom kretanja – šest i dr.

Iz tog razloga 11 voza?a je zadržano u posebnim prostorijama do otrežnjenja, a protiv 19 voza?a proveden je žurni prekršajni postupak prilikom ?ega je policija predložila odre?ivanje maksimalnih kazni.

Poduzimanje mjera usmjerenih na pove?anje sigurnosti svih sudionika u prometu nastavlja se do kraja godine.

Slijedom iznijetog, ponovno pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa jer prevelikim pouzdavanjem u svoje voza?ke sposobnosti i mogu?nosti svog vozila, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život.

Savjeti sudionicima u prometu
* obzirom da je nastupilo zimsko ra?unanje vremena, i tijekom dana vozite s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima,
* brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,
* poštujte ograni?enja brzine kretanja vozila (propisan Zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uklju?uju?i pritom i ograni?enja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),
* ne konzumirajte alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje,
* ne koristite mobitel tijekom vožnje,
* koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,
* pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,
* bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizi?na pretjecanja,
* pješa?kim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i pove?anim oprezom,
* prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak izme?u vozila,
* ako se kao pješak kre?ete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a no?u i danju u slu?ajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odje?u i budite ozna?eni nekim izvorom svjetlosti ili reflektiraju?om materijom,
* biciklisti, budite propisno ozna?eni, zakonska obaveza je da no?u i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete ozna?eni reflektiraju?im prslukom ili reflektiraju?om biciklisti?kom odje?om.

Savjeti i preporuke za voza?e mopeda i motocikala:
* prije vožnje o?istite vizir, stavite zaštitnu kacigu i pravilno je zategnite,
* uz zaštitnu kacigu koristite i drugu zaštitnu opremu (jakna, hla?e, štitnici, ?izme i rukavice),
* zbog ionako manje, a samim time i teže uo?ljive siluete na cesti, preporuka je nositi svjetliju odje?u i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektiraju?im detaljima,
* provjerite tlak u gumama,
* upalite dnevno ili kratko svjetlo,
* ne upravljajte pod utjecajem alkohola ili droga,
* poštujte dopuštena ograni?enja brzine,
* prilagodite brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),
* prilikom vožnje u skupini, vozite u slijedu jedan iza drugoga,
* vozite sredinom prometnog traka, a ne uz središnji dio kolnika, jer je to mrtvi kut za voza?e ostalih vozila (iznimka je samo situacija kada se kre?e kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),
* prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknite se dovoljno od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava voza?a može nalaziti ?ak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),
* ne vozite slalom izme?u vozila,
* izbjegavajte vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,
* kontrolirajte svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitujte mogu?nosti svog mopeda ili motocikla u prometu na cestama,
* predvidite poteze voza?a (drugih) automobila,
* vozite se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,
* poduzmite i sve drugo što je u vašoj mo?i da budete sigurni u prometu.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com