Što je to AdBlue i čemu zapravo služi?

0
17

Uvođenjem ekološke norme Euro 6 dizelski motori svih kamiona i autobusa moraju koristiti dodatak AdBlue kako bi se smanjile štetne emisije.

Naime, AdBluse svojim djelovanjem pretvara štetne dušikove okside NOx u dušik i vodenu paru pa time ispušne plinove čini čišćim za okoliš. No, što je točno AdBlue?

AdBlue je visoko pročišćena bezbojna tekućina koja sadrži demineraliziranu vodu (67,5 %) i ureu (32,5 %), a glavna komponenta mu je amonijak, koji je kemijski formiran hidrolizom uree. AdBluse se koristi kod dizelskih motora koji koriste tehnologiju SRC na način da se ubrizgava u katalizator SRC sustava te tamo uzrokuje kemijsku reakciju s amonijakom.

Tom kemijskom reakcijom AdBlue pretvara štetne dušikove okside NOx u dušik i vodenu paru, koji ispuštanjem kroz ispušni sustav automobila nisu štetni za okoliš. Ubrizgavanje AdBluea vrši se injektorom ugrađenim u ispušnu cijev, njime se upravlja elektroničkim putem pomoću upravljačke jedinice motora (ECU), koja je ujedno i odgovorna za doziranje.

Za razliku od ekološke norme Euro 5 koja se mogla ispuniti spregom različitih tehnologija, od siječnja 2014. godine kad je na snagu stupila norma Euro 6 to više nije tako. Dizelskim motorima norma Euro 6 striktno nalaže korištenje selektivne katalitičke redukcije dodatkom AdBlue.

AdBlue nije zapaljiv proizvod, siguran je za rukovanje i općenito gledajući ne može se smatrati opasnom tvari za ljude ili okoliš. Potrošnja AdBluea ovisi o obujmu i performansama dizelskog motora, ali ugrubo se računa potrošnja od jedne litre na prijeđenih 1000 kilometara.

Ova tehnologija započela je u sektoru industrijskih, poljoprivrednih i teških strojeva te se radi o istom sustavu (s malim razlikama), koji je trenutno instaliran na osobnim i lakim teretnim vozilima.