Voza?i pazite se policije, MUP je najavio poja?ane kontrole sve do kraja godine

0
203

U cilju pove?anja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama, policija ?e do kraja 2018. godine kontinuirano, a posebice u dane vikenda, poduzimati poja?ane aktivnosti, usmjerene prioritetno na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“, kao i prekršaje voza?a mopeda i motocikala.

U prvih osam mjeseci 2018. godine, u prometnim nesre?ama smrtno je stradalo 217 osoba, odnosno isti broj kao i 2017. godine, a tijekom mjeseca rujna nastavljen je nezadovoljavaju?i trend smrtnog stradavanja, odnosno do 20. rujna 2018. godine, poginule su 234 osobe, odnosno 3 osobe ili 1,3% više nego do 20. rujna 2017. godine u kojem razdoblju je poginula 231osoba.

Pra?enjem statisti?kih pokazatelja o prometnim nesre?ama iz prethodnih godina, proizlazi da se u razdoblju pred nama, od rujna do prosinca, evidentira ve?i broj prometnih nesre?a s težim posljedicama.

S obzirom na navedeno, a u cilju zaustavljanja navedenog negativnog trenda, odnosno preveniranja prometnih nesre?a i njihovih posljedica te pove?anja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama, policija ?e do kraja 2018. godine kontinuirano, a posebice u dane vikenda, poduzimati poja?ane aktivnosti, usmjerene prioritetno na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“, kao i prekršaje voza?a mopeda i motocikala.

Stoga je i od 21. do 24. rujna 2018. godine, proveden poja?ani nadzor vozila i voza?a, a u provo?enje ciljanih aktivnosti bio je uklju?en maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa; ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, ure?aji za droge, i ure?aji za nadzor brzine. U tom razdoblju ukupno je prilikom vožnje pod utjecajem alkohola zate?eno 557 voza?a, a devet je odbilo alkotestiranje, ?etiri voza?a na preliminarnom testiranju na droge bilo je pozitivno, a sedam je odbilo testiranje.

Me?u 557 voza?a kod kojih je utvr?ena prisutnost alkohola, najviše ih je u dobnoj skupini od 31 do 40 godine odnosno njih 136 dok u dobnoj skupini od 18 do 24 godina evidentirana su 134 voza?a a u skupini od 25 do 30 godina 119 voza?a koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola. Najve?a o?itana koncentracija alkohola u rasponu od 0,51 do 1,00 g/kg izmjerena je kod 274 voza?a. Ono što posebno zabrinjava je veliki broj voza?a kod kojih je izmjerena prisutnost koncentracije alkohola ve?a od 1,51 g/kg – 77 voza?a a najve?a koncentracija alkohola od 2,77 g/kg evidentirana je na podru?ju PU Dubrova?ko – neretvanske.

Ukupno je utvr?eno 4.856 prometnih prekršaja uklju?uju?i i prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, me?u kojima je najve?i broj prekršaja prekora?enja brzine i to 1.887 prekršaja brzine, slijede 710 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 304 prekršaja nepropisne upotrebe mobitela, 93 isteka važenja prometne dozvole i tehni?ki neispravnih vozila, 48 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava i 23 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme dok je voza?u izre?ena mjera zabrane upravljanja vozilom.

Poduzimanje mjera usmjerenih na pove?anje sigurnosti svih sudionika u prometu prometna policija nastavlja do kraja godine.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com