Zašto elektri?ni automobili nisu rješenje, Toyota na prakti?nom primjeru pokazala sve mane automobila na struju

0
1383

Hibridi su pravo rješenje, a ne auti na struju! Auto industrija sve glasnija u kritikama e-mobilnosti. Nakon Peugeota i Mazde sad i Toyota rogobori protiv zakona koji stimuliraju aute na struju!

Prije mnogo godina u automobilskoj industriji ?inilo se da ?e marka Toyota postati vode?e ime u podru?ju razvoja elektri?nih automobila. Razvili su prvi hibridni automobil, prvi su izbacili dizelske motore iz ponude (osim iznimaka), ali o?ekivanja javnosti nisu bila ispunjena.

Mnogi su stoga o?ekivali da ?e se to dogoditi sada kada se u Toyoti mijenja direktor, ali i prije nego što se to dogodi, ?ini se da se ne?e promijeniti na?in razmišljanja Uprave da je promicanje isklju?ivo elektri?ne mobilnosti pogrešan potez (takvo je mišljenje bilo i Akio Toyoda i ?esto je bio kritiziran zbog toga, a Toyotu su okarakterizirali kao marku koja je zaspala na polju razvoja elektri?nih automobila), navodi, naime, voditelj razvoja marke Gill Pratt.

Na nedavnom Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu iznio je i prakti?an primjer zašto ovakva praksa nije idealna i zašto su hibridi puno bolja opcija, a za primjer je uzeo flotu od 100 vozila opremljenih termalnim motorima koji ispuštaju 250 grama CO2 u zrak tijekom rada. prije?eni kilometar. Tada se donosi odluka da se u automobil ugradi elektri?na baterija, ali budu?i da postoji samo materijal za bateriju od 100 kilovatsati, dobit ?e je samo jedan, sada potpuno elektri?ni automobil, a prosje?na emisija ove flote ?e pasti na 247,5 grama po prije?enom kilometru.

No tu bateriju možemo “razbiti” na 90 baterija kapaciteta 1,1 kilovatsat i stvoriti 90 hibrida, dok je preostalih 10 automobila i dalje opremljeno klasi?nim termalnim motorom. U tom ?e slu?aju, prema Prattu, prosje?na emisija štetnih plinova u voznom parku iznositi samo 205 grama po prije?enom kilometru, što je puno manje nego da u voznom parku postoji samo jedan elektri?ni automobil. Naravno, takav je primjer samo hipotetski, ali, kako isti?e Pratt van, pokazuje kroz što trenutno prolazi automobilska industrija. Sirovine za elektri?ne automobile jednostavno nisu dovoljne za onoliki broj elektri?nih automobila koje bi politi?ari i zagovornici htjeli vidjeti što prije na cestama. Ujedno, otvaranje novih rudnika je dugotrajan proces koji ima štetan u?inak na prirodu. Prema njegovim rije?ima, potrebe mnogih tvornica za litijem u slu?aju potpune elektrifikacije bile bi stoga najprije zadovoljene 2040. godine, ako ne i kasnije. No, to je puno kasnije nego što bi mnogi ljudi, uklju?uju?i i EU, željeli.

Izvor: Startnews.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com