2CV Three Rivers Raid 2018.

0
263
2CV

2cv Three Rivers Raid je avanturisti?ko-turisti?ka vožnja Citroen vozilima A serije (Spa?ek) na prostoru Sisa?ko-moslava?ke županije u organizaciji Hrvatskog 2cv Citroen kluba koji ove godine slavi dvadeseti ro?endan. U?esnici Raid-a kao i prije dvije godine u grupnim vožnjama obilaze potencijalno turisti?ke predjele SMŽ koji još uvijek nisu dovoljno predstavljeni široj javnosti. Upravo na tim prostorima koji su u ve?ini slu?ajeva ome?eni rijekama, voza?i Spa?eka se izvrsno uklapaju tamo gdje je vrijeme stalo ali ne i život ljudi koji stolje?ima žive u simbiozi sa bogatim životinjskim i biljnim svijetom. Ipak, ovogodišnji Raid je spoj tradicije i modernog, sela i grada, ruralnog i urbanog s ciljem što bolje promocije Siska i Sisa?ko-moslava?ke županije.

Broj vozila je ograni?en te ?e na ovogodišnjem Raidu biti prisutno 40 Spa?eka iz Hrvatske, Slovenije, Njema?ke, Ma?arske, Srbije i BIH odnosno oko 90 ljudi.

PROGRAM:
PETAK, 14. 09.
Okupljanje od 15 h u Starom gradu Sisak.
Od 17 h start prve grupe, vremenski razmak izme?u grupa 10 minuta. Cilj prvog dana je selo Lonja 45.5 km od Siska.
SUBOTA, 15. 09.
Polazak prve grupe od 10: 30 h prema selu Krapje (16,2 km) na Dane europske baštine kao posebni gosti Ustanove Parka prirode Lonjsko polje.
Polazak prema Sisku od 15: 30 h (57,5 km) na 4. Festival craft piva i street food festivala kao posebni gosti i revijalno parkiranje vozila na Sisa?kom korzu od 17:00 sati te zadržavanje do 90 minuta. Odlazak na cilj drugog dana, Gradsko kupalište Zibel na
prigodan program uz rijeku Kupu gdje je 1999. održan prvi susret Kluba. Mogu?nost odlaska sudionika Raid-a pješice do centra grada na Festival piva na koncerte Pickseibnera i Bajage.
NEDJELJA, 16.09.
Od 11:00 h skupna povorka vozila kroz grad Sisak i odlazak u Kazalište 21 na Sve?anu akademiju Hrvatskog 2cv Citroen Kluba povodom dvadesetog ro?endana Kluba. Najava 23. Svjetskog susreta spa?eka koji ?e se od 30.07. do 04.08. 2019. održati u Samoboru. Oko 13 h završetak Raida.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com