5 klju?nih razloga zašto zimi voziti na zimskim gumama

0
370

U danima prije dolaska zimskoga vremena mnogi se voza?i žure zamijeniti gume. Povod za ugradnju zimskih guma ne bi smjele biti samo zakonske odredbe, nego jedinstvene zna?ajke zimskih guma koje osiguravaju prianjanje na hladnoj podlozi, isti?u u Goodyearu.

O važnosti primjerenih guma za sigurnu vožnju u zimskim uvjetima ve? je mnogo toga napisano. Me?utim, možda niste znali koje su zapravo bitne prednosti zimskih guma zbog kojih vaš automobil u najhladnije godišnje doba najbolje drži cestu. Goodyearovi stru?njaci nabrojili su pet najvažnijih.

Ve?a elasti?nost po hladnom vremenu
Zimske gume izra?ene su od mekših smjesa nego ljetne, stoga su elasti?nije. Ta je osobina osobito važna kod nižih zimskih temperatura, koje su razlog zašto se smjesa gaznog sloja ljetnih guma stvrdne, zbog ?ega se prianjanje smanjuje. Nasuprot tomu, zimske gume optimalno su prilago?ene hladnom vremenu i temperaturama ispod 7 °C, a njihovi dezeni u prvom su redu stvoreni za prianjanje. Zimske gume razvijene su, naime, tako da kod naglog snižavanja temperature ostaju elasti?ne, što zna?i da posljedi?no ve?a površina gume ostaje u kontaktu s podlogom, a to iznimno pridonosi boljem prianjanju.

Posebne lamele za dobro prianjanje
Tijekom vožnje po zasniježenoj cesti važnu ulogu imaju dublje, izraženije i razli?ito oblikovane lamele (sitni urezi u gaznom sloju). One u vožnji stvaraju prianjaju?e rubove koji „grizu“ snijeg i tako pove?avaju prianjanje na snijegu. Na zale?enim površinama prianjanje je bolje zahvaljuju?i i mekoj smjesi gaznog sloja. Da zorno pokažemo primjerom: to zna?i da i automobili s pogonom na dva kota?a prilikom vožnje u zimskim uvjetima uz pomo? kvalitetnih zimskih guma bolje drže cestu i jam?e ve?u sigurnost od automobila s pogonom na sva ?etiri kota?a koji su opremljeni standardnim ljetnim gumama.

Ve?a otpornost na akvaplaning
Posebni hidrodinami?ni žljebovi, poput onih na Goodyearovim zimskim gumama UltraGrip 9+ i UltraGrip Performance+, u?inkovito raspršuju vodu s površine gaznog sloja. Time se smanjuje opasnost od pojave akvaplaninga – on nastaje kada guma izgubi prianjanje zbog vode koja se nakupila izme?u gume i površine ceste. Tako se poboljšava i prianjanje u opasnim situacijama, primjerice na cestama prekrivenima bljuzgavicom.

Inovativne tehnologije za kra?i zaustavni put
Suvremene tehnologije u zimskim gumama osiguravaju ve?u izdržljivost koja u nepredvidljivim zimskim uvjetima omogu?uje pouzdanu vožnju. Posebne smjese zimskih guma, kakva je, primjerice, smjesa napravljena prema Goodyearovoj tehnologiji Snow Protect, osiguravaju kra?i zaustavni put na zasniježenim cestama. Druge revolucionarne tehnologije, poput Traction Protecta kod gume UltraGrip Performance+, uklju?uju naprednu smolu koja pove?ava sposobnost gume da se pri vožnji po neravnoj podlozi brzo vrati u svoj prvobitni oblik. Navedene tehnologije omogu?uju da se ko?ne sile u?inkovitije i lakše pretvore u prianjanje, a time se skra?uje zaustavni put na mokroj i suhoj podlozi.

Ve?a izdržljivost i troškovna u?inkovitost
Ne samo da su zimske gume u hladnim mjesecima sigurniji izbor nego ?ete pri upotrebi kompleta zimskih guma u zimskim mjesecima i ljetnih guma u ljetnima osigurati dulji vijek trajanja obama kompletima. Zimske gume u pravilu su na vozilu ugra?ene od studenoga do travnja, a kad se temperature opet po?nu podizati, nemojte zaboraviti ponovno prije?i na ljetne gume, ?ime ?ete se pobrinuti za što dulje trajanje obaju kompleta. Velika elasti?nost gaznog sloja zimskih guma istodobno pove?ava otpornost na trošenje gume, što dodatno pove?ava izdržljivost i broj prije?enih kilometara.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com