90. Ro?endan: Servo ko?nice Bosch (1927.)

0
331

Neosporno je da su ko?nice bile prve i najvažnije od svih sigurnosnih komponenti na vozilu. Ve? u 1920-ima ko?nice motornih vozila jedva su se nosile s u?inkom motora i težinom ondašnjih vozila. Zra?na servo ko?nica koju je Bosch predstavio 1927. znatno je poboljšala sigurnost na cesti. Zahvaljuju?i tom izumu zaustavni je put suvremenih gospodarskih vozila smanjen za jednu tre?inu. Godinu kasnije Bosch je uveo podršku za ko?nice, kompaktan sustav pomo?i pri ko?enju za osobne automobile. Boschevi inženjeri ?ak su i postavili temelj za moderne sustave protiv blokiranja kota?a pri ko?enju 1936. kada je Bosch prijavio patent za „mehanizam za spre?avanje blokiranja kota?a motornog vozila”. No tek je 1978. snaga digitalne tehnologije omogu?ila serijsku proizvodnju sustava ABS (sustav protiv blokiranja kota?a pri ko?enju). Boschevi izumi poput sustava ABS, sustava za kontrolu proklizavanja TCS predstavljenog 1986. koji je ustvari temeljen na ABS-u, te elektroni?kog programa stabilnosti ESP® koji je plasiran 1995., do danas su postali najvažnije komponente za sigurno ko?enje.

Inovativni Boschevi izumi za sve ko?ni?ke komponente
Boschevi inženjeri ve? 90 godina postavljaju nove standarde za ve?u sigurnost automobila putem tehni?kih inovacija, izuma i patenata za ko?ione sustave. Sustavi za spre?avanje blokiranja kota?a pri ko?enju danas su standardna karakteristika inženjeringa motornih vozila. Elektroni?ki program stabilnosti ESP® zakonski je obavezan u nekoliko zemalja. Osim navedenih elektroni?kih sustava, Boscheve su inovacije tako?er poboljšale sigurnosne karakteristike svih ostalih ko?ionih komponenti. Primjerice, 1983. lijevani su ko?ioni diskovi s visokim udjelom ugljika znatno poboljšali rezultate ko?enja vozila velike snage. Nekoliko je inovacija izme?u 2001. i 2012. tako?er utjecalo na razvoj ko?nih ?eljusti. Bosch je 2016. predstavio inovativne ko?ione teku?ine visokog u?inka ENV6 i ENV4 koje osiguravaju brzu reakciju i pouzdan u?inak suvremenih sustava ko?enja.

Mješavina je najvažnija: novi pripravci za trenje za ko?ni?ke plo?ice
Koriste?i se inovativnim proizvodnim tehnikama i novim kombinacijama materijala, Bosch konstantno napreduje na polju ko?ni?kih plo?ica. Naposljetku, one moraju prenijeti silu ko?enja na pouzdan na?in i tako sigurno ko?enjem usporiti vozilo. Pri razvoju ko?ni?kih plo?ica nužno je uzeti u obzir cestovne propise koji se od jedne do druge zemlje znatno razlikuju, kao i ograni?enja brzine i propise za zaštitu okoliša. Kako bi odgovorio na specifi?ne regionalne zahtjeve, Bosch proizvodi mnogo razli?itih vrsta ko?ni?kih plo?ica koje uglavnom premašuju te zahtjeve. Primjerice, ameri?ke su savezne države Washington i Kalifornija 2010. donijele zakone kojima je cilj smanjiti koli?inu bakra korištenog za izradu ko?ionih plo?ica. Slijedom toga Boschevi su inženjeri razvili spoj za ko?ione plo?ice bez bakra što su bile prve ko?ione plo?ice bez bakra na tržištu osam godina prije nego zakoni stupe na snagu. Prijava za patent prvi je put podnesena 2014. Bosch ?ak i na tržištu Europske unije nudi ko?ione plo?ice bez bakra, iako one još nisu zakonski obavezne.

Izvor: Bosch

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com