A1 Hrvatska ulaže 16,2 milijuna kuna u smanjenje utjecaja na klimu

0
275

A1 Hrvatska ulaže nešto više od 16,2 milijuna kuna u smanjene utjecaja na klimu ugradnjom 120 sun?anih elektrana i 200 energetski u?inkovitih sustava za hla?enje na baznim stanicama, a 55 posto te investicije financira se iz LIFE programa EU-a, re?eno je u srijedu na konferenciji za medije te telekomunikacijske tvrtke.

Rije? je o ulaganju u smanjenje utjecaja na klimu, a za spomenutu investiciju A1 Hrvatska je potpisala i sporazum s Europskom komisijom oko LIFE programa, koji je instrument EU-a za financiranje aktivnosti na podru?ju zaštite okoliša, prirode i klime.

Projektom “LIFE4GREEN Broadband” pove?at ?e se energetska u?inkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u komunikacijskim mrežama kako bi se smanjile emisije stakleni?kih plinova, me?u kojima je uglji?ni dioksid (CO2) najzastupljeniji s udjelom od 81 posto.

“Implementacijom solarnih plo?a i tzv. free cooling sustava A1 Hrvatska ?e godišnje smanjiti potrošnju od 1.721.560 kWh što je ujedno smanjenje emisije CO2 od 404 tone”, kazao je na konferenciji glavni direktor za tehniku i IT u toj kompaniji Tomislav Makar.

Dodao je da je prelaskom na zelenu energiju iz HEP-ovog ZelEn programa A1 Hrvatska smanjila svoj uglji?ni otisak za 75 posto i približila se strateškom cilju održivog poslovanja, prema kojemu cijela A1 Telekom Austria Grupa do 2030. mora biti uglji?no neutralna.

“Ovo je dodatni korak kojim doprinosimo održivom prijelazu prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. i ostvarenju ciljeva Green Deala EU-a. Naša odgovornost je pružiti korisnicima pouzdanu i stabilnu gigabitnu najmoderniju mrežu, ali na odgovoran na?in i uz minimalan utjecaj na okoliš, što ve? i radimo”, poru?io je Makar.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com