ACI s rastom prihoda od prodaje za 18 posto

0
362

Lanac marina ACI je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario prihode od prodaje u iznosu 78,9 milijuna kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine pove?anje za 18 posto odnosno za 12 milijuna kuna, priop?eno je u ?etvrtak iz ACI-ja.

“U poslovnom razdoblju koje i dalje obilježava neizvjesnost zbog nastavka pandemije, zbog ?ega su u fokusu bile aktivnosti usmjerene na o?uvanje stabilnosti poslovanja i zdravlja djelatnika, klijenata i poslovnih partnera, nerevidirano izvješ?e o rezultatima poslovanja pokazuje da EBITDA iznosi 29,2 milijuna kuna, što predstavlja porast od 7,8 milijuna kuna”, isti?u iz najve?eg hrvatskog lanca marina.

Po podatcima iz izvješ?a koje je ACI objavio na Zagreba?koj burzi, poslovni prihodi ACI-ja u prvih su šest mjeseci iznosili 81,6 milijuna kuna, što je za 17,3 posto više nego u istom razdoblju lani.

Gubitak je u prvom polugodišu iznosio 4,6 milijuna kuna, što je gotovo tri puta manji gubitak nego u istom razdoblju lani (kada je iznosio 13,5 milijuna kuna), pokazuju podatci iz financijskog izvješ?a.

“U odnosu na prošlu godinu, sezona je zapo?ela u zna?ajno dinami?nijem ritmu, prvenstveno po pitanju realiziranih fizi?kih i financijskih pokazatelja dnevnoga veza”, isti?u iz ACI-ja.

Navode i kako je, slijedom ranije preuzetih obveza i investicija, ACI u prvoj polovici 2021. godine realizirao ulaganja u ukupnoj vrijednosti od 19,8 milijuna kuna. Zna?ajnija ulaganja odnose se na investicije s ciljem podizanja standarda i kvalitete, prvenstveno u ACI marinama Kor?ula, Vodice, Skradin i Opatija, dok su u pripremi daljnje aktivnosti u ACI marinama u Trogiru, na otocima Žut i Piškera te u Milni i gradu Rabu, kažu u ACI-ju.

Isti?u i kako su u najve?oj hrvatskoj nauti?koj tvrtki u idu?em razdoblju fokusirani na produljenje rokova trajanja koncesija i realizaciju zapo?etih investicija, što zna?ajno utje?e na daljnje uspješno poslovanje.

“Koncesije gotovo svih ACI-jevih marina istje?u 2030. godine, zbog ?ega smo zapo?eli intenzivne aktivnosti, jer je produljenje koncesija od klju?nog zna?aja za daljnja planiranja i ulaganja u sustav ACI marina. U tom smjeru, zna?ajan iskorak za ACI d.d. predstavlja i širenje portfelja marina dobivanjem koncesije društva ACI – Gitone d.o.o. na razdoblje od 30 godina za luku nauti?kog turizma u Porto Barošu; budu?u ACI marinu Rijeka, što ?e utjecati na daljnje strateško odre?enje kompanije”, izjavio je predsjednik Uprave Kristijan Pavi?.

Iz ACI-ja isti?u i kako su se, s ciljem osiguravanja preduvjeta za što stabilniju ljetnu sezonu i dolazak gostiju, aktivno uklju?ili u projekt Safe Stay in Croatia, kojemu je cilj pozicionirati Hrvatsku kao sigurnu i poželjnu turisti?ku destinaciju.

Osim osiguravanja svih potrebnih preduvjeta za testiranje turista i gostiju na punktovima u pojedinim ACI marinama, u ACI-ju je, kako navode, zabilježen i visok odaziv i više od 70 posto cijepljenih djelatnika.

“Procijepljenost, definirana pravila kretanja i pridržavanje propisanih epidemioloških mjera u marinama, kao i želja za putovanjima s druge strane, ?ine osnovu za optimizam s kojim gledamo na ovu sezonu. Uz dobru epidemiološku situaciju, vjerujemo da ?e ova sezona rezultirati znatno boljim financijskim rezultatima, što ?e predstavljati osnovu za dodatna ulaganja i daljnje širenje kompanije”, poru?io je Pavi?.

ACI upravlja s 22 marine diljem Jadrana i više od 5.800 vezova.

Iz ACI-ja isti?u i kako su, usprkos svim izazovima pandemije, u prošloj godini o?uvali radna mjesta, bez potrebe za zadiranjem u pla?e i materijalna prava zaposlenika, pomogli brojnim poslovnim partnerima i tako im omogu?ili kontinuitet poslovanja te nastavili s praksom društveno odgovornog poslovanja.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com