Angela Merkel potvrdila hajku na dizelaše

0
86

Sve šira borba za ekološki prihvatljivijim automobilima definitivno je nešto u što ?e se Njema?ka aktivno uklju?iti, potvrdila je Angela Merkel. Istaknula je kako je svjesna ?injenice kako postoji velika opasnost od toga da ?e se sve promjene zakona i davanja prelomiti na le?ima gra?ana pa je stoga pozvala doma?e proizvo?a?e automobila da daju svoj obol tome.

Mercedes-Benz, Volkswagen i BMW ve? su reagirali priop?enjima u kojima su potvrdili kako su ve? dogovorili brojne debate i okrugle stolove na temu pove?anja u?inkovitosti suvremenih dizelskih motora, jer su svjesni ?injenice kako ?e se prvo di?i hajka na dizelaše, kojima stru?njaci ionako predvi?aju brzo izumiranje.