BMW i5 nove generacije imat ?e autonomiju od 400 km

0
108

Tre?i model u seriji „i“ (nakon i3 i i8) bit ?e i5, koji bi trebao pomo?i BMW-u u borbi protiv Tesle, odnosno njezinog nadolaze?eg Modela 3. Njema?ki su mediji otkrili kako ?e novi model na tržište do?i 2020. godine, uz zna?ajno pove?anu autonomiju, koja bi sada trebala iznositi 400 km.

Uz elektri?nu verziju, navodno se intenzivno radi i na onoj sa pogonom na gorive ?elije.