BMW M modeli imat ?e 4-cilindraše i elektromotor

0
194

Više uop?e nema dileme da ?e svi BMW M modeli u budu?nosti postati hibridi, ali javna je tajna da ?e tom pretvorbom uvesti 4-cilindraše. Naime, kad bi primjerice aktualni BMW M3 i BMW M4 dobili elektromotor i baterijski paket masa bi se pove?ala za najmanje 200, a vjerojatno blizu 300 kg, što bi osjetno izmijenilo sva dinami?ka svojstva i u svakom pogledu otupjelo oštricu u peglanju zavoja.

Gubitak glavne karakteristike – savršenog balansa mase od 50:50 osjetno bi umanjilo stabilnost, a ve?a masa u svakom bi pogledu umanjila agilnost i pove?ala tromost na upravlja?u. Kako bi eliminirali sve te neželjene efekte njema?ki inženjeri jedino rješenje vide u rezanju cilindara. Time bi barem djelomi?no smanjili masu. Koliko ?e fanovi BMW M modela biti ‘oduševljeni’ ?injenicom da ?e se pod haubom nalaziti 4-cilindraši ne usu?ujemo se ni pomisliti.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com