Boschova karta upotrebljava radarske signale za autonomnu vožnju

0
172

Bosch i nizozemski pružatelj karata i prometnih informacija TomTom ostvarili su revolucionarni napredak u razvoju karata visoke razlu?ivosti za automatiziranu vožnju. Taj dobavlja? tehnologija i usluga prvi je u svijetu izradio lokalizacijski sloj s pomo?u radarskih signala koji ?e biti neophodan za karte poput ove. Do sada su se u tu svrhu upotrebljavali video podaci. Boschev „radarski cestovni potpis” ?ine milijarde pojedina?nih to?aka refleksije. One se stvaraju na svakom mjestu koje dotaknu radarski signali – kao što su ograde ili prometni znakovi – i reproduciraju cestovni pravac. Automatizirana vozila mogu upotrebljavati tu kartu za odre?ivanje svoje to?ne lokacije u traci uz mogu?e odstupanje od svega nekoliko centimetara. „Radarski cestovni potpis prekretnica je na putu prema automatiziranoj vožnji. Time ?e se automatiziranim vozilima omogu?iti pouzdano odre?ivanje vlastite lokacije u svakom trenutku”, rekao je ?lan Boscheva upravnog odbora dr. Dirk Hoheisel. Ogromna je prednost Boscheva radarskog cestovnog potpisa njegova izrazita u?inkovitost: za razliku od karata koje se isklju?ivo oslanjaju na video podatke za lokalizaciju vozila, radarski cestovni potpis pouzdano radi i no?u te u uvjetima loše vidljivosti. Uz to, Boschev radarski cestovni potpis na oblak prenosi samo pet kilobajta podataka po kilometru. Ta je koli?ina podataka dvostruko ve?a pri uporabi video karte. O?ekuje se da ?e u Europi i SAD-u prva vozila dati podatke za radarski cestovni potpis najkasnije do 2020. godine.

Bosch i TomTom sura?uju od 2015. godine
„Oduševljeni smo zbog toga što možemo uvesti dodatne lokalizacijske podatke u obliku radarskog cestovnog potpisa u suradnji s Boschem. Time ?e samostalna lokalizacija za automatizirana vozila postati znatno u?inkovitija u svakom pogledu”, izjavio je Harold Goddijn, glavni izvršni direktor tvrtke TomTom. Te dvije tvrtke intenzivno rade na radarskom cestovnom potpisu i njegovoj integraciji u sveobuhvatnu kartu visoke razlu?ivosti tvrtke TomTom od po?etka njihove suradnje u srpnju 2015. godine. Bosch je predvodnik na svjetskom tržištu u podru?ju radarskih senzora uz tehnologiju od 77-gigaherca i domet detekcije do 250 metara. Usporedbe radi, maksimalni domet detekcije video senzora iznosi svega 150 metara. Glavni je izazov bio prona?i na?in prilagodbe postoje?ih radarskih senzora za ovaj zadatak. Kada se upotrebljavaju u sustavu pomo?i voza?u kao što su automatski sustavi naglog ko?enja ili adaptivni tempomat (ACC), senzori detektiraju objekte u pokretu. No, da bi se izradio radarski cestovni potpis, oni moraju mo?i detektirati i stati?ke objekte, što zna?i da se postoje?i radarski senzori moraju modificirati. Sljede?a generacija Boschevih radarskih senzora mo?i ?e pružiti podatke koji su potrebni za radarski cestovni potpis. „Automobili koji ?e u narednim godinama dospjeti na tržište s pomo?nim funkcijama budu?nosti sadržavat ?e i kartu za automatizirana vozila budu?nosti”, izjavio je Hoheisel.

Kartu visoke razlu?ivosti ažurirat ?e milijun vozila
Karte visoke razlu?ivosti klju?ne su za automatiziranu vožnju i pružaju informacije koje nadilaze podru?je koje senzori mogu pratiti. Za razliku od karata za današnje navigacijske ure?aje, one se sastoje od niza preklapaju?ih slojeva:

Lokalizacijski sloj: Automatizirano vozilo može odrediti svoj položaj u traci s pomo?u lokalizacijskog sloja koji se sastoji od Boscheva radarskog cestovnog potpisa i dodatne karte s video lokalizacijom. Vozilo uspore?uje informacije o objektima primljene putem senzora okoline s pomo?u odgovaraju?ih informacija lokalizacijskog sloja. Na taj na?in vozilo može odrediti svoj položaj u odnosu na te objekte.

Sloj za planiranje: Sloj za planiranje upotrebljava se za izra?un pojedina?nih manevara tijekom automatizirane vožnje (planiranje putanje). Sloj za planiranje sadržava i informacije o pravcu ceste, prometnim znakovima i ograni?enjima brzine te o zavojima i nagibima. Primjerice, automatizirano vozilo može upotrijebiti sloj da bi odredilo kada treba prije?i u drugu traku.

Dinami?ki sloj: U dinami?kom se sloju pohranjuju informacije o svim prometnim situacijama koje se brzo mijenjaju kao što su prometne gužve, radovi i opasnost na cesti ili slobodna parkirna mjesta.

Svaki se od tih slojeva karte visoke razlu?ivosti za automatiziranu vožnju treba redovito ažurirati. Dinami?ki sloj ?ak se treba ažurirati u stvarnom vremenu. „U ovom trenutku o?ekujemo da nam je za ažuriranje naše karte visoke razlu?ivosti potreban vozni park od približno milijun vozila za autoceste u Europi, Sjevernoj Americi te u Aziji i Pacifiku”, rekao je Hoheisel. Trenuta?ne podatke za svaki od slojeva generirat ?e ugra?eni senzori na vozilima tijekom vožnje. Komunikacijska sredstva kao što je Boscheva upravlja?ka jedinica za povezivost prenosit ?e podatke radarskih senzora od vozila do oblaka proizvo?a?a, a zatim na Boschev oblak interneta stvari. Bosch ?e te podatke upotrijebiti za izradu radarskog cestovnog potpisa, koji je kompatibilan sa svim uobi?ajenim formatima karata. Tvrtka TomTom bit ?e odgovorna za integraciju radarskog cestovnog potpisa u sveobuhvatne karte i njegovu distribuciju.

Izvor: Bosch

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com