Brzina ubija jednako kao i alkohol

0
238

Nova studija provedena u SAD-u pokazala je kako je u razdoblju od 2005. do 2014. godine gotovo jedan broj smrtno stradalih od brzine i alkohola. Naime, u tom je periodu na ameri?ki prometnicama poginulo 112.580 putnika u nesre?ama koje je prouzro?ilo prekora?enje brzine, dok je u nesre?ama u kojima je kumovao alkohol poginulo 112.948 putnika.

Studiju je proveo National Transportation Safety Bord koji je, komentiraju?i rezultate, pozvao nadležna tijela da poja?aju kontrole prekora?enja brzine i razine alkohola u krvi voza?a. Naravno, teško je suhoparno povla?iti paralele, ali jasno je da i kod nas nije osjetno druk?ija situacija.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com