Cijene katapultirale MOL-ov prihod i dobit u 2022. godini

0
412

Ma?arska naftna i plinska grupa MOL izvijestila je u petak o skoku prihoda i dobiti u 2022. godini zahvaljuju?i visokim cijenama energenata koje su zasjenile utjecaj državnih mjera zaštite gra?ana i kompanija od poskupljenja.

Ukupni operativni prihod grupe posko?io je lani 71 posto, na 9,9 bilijuna forinti (25,87 milijardi eura).

?ista dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije, prilago?ena za promjene vrijednosti zaliha (?ista CCS EBITDA), bila je lani ve?a za tre?inu nego u 2021., dosegnuvši 4,7 milijardi dolara.

Neto dobit porasla je 62 posto, na 851,6 milijardi forinti.

Napominju da su regulirane cijene goriva i porez na ekstraprofit u srednjoj i isto?noj Europi smanjili njihovu EBITDA za nešto više od 1,6 milijardi dolara.

Vlade u srednjoj i isto?noj Europi ograni?ile su cijene energenata i uvele porez na ekstraprofit kako bi financirale mjere pomo?i gra?anima i kompanijama s visokim ra?unima.

U odjelu prerade i prodaje ?ista EBITDA, prilago?ena za promjenu vrijednosti zaliha, porasla je lani 50 posto, na 2,2 milijarde dolara, zahvaljuju?i “eksploziji” rafinerijskih marži u ?etvrtom tromjese?ju u usporedbi s predratnim razdobljem.

U odjelu istraživanja i proizvodnje prilago?ena EBITDA posko?ila je 69 posto, dosegnuvši tako?er 2,2 milijarde dolara, potaknuta visokim cijenama nafte i plina.

MOL je lani proizveo 92 tisu?e ekvivalenata barela nafte dnevno, za 16,4 posto manje nego u 2021., s obzirom na prodano poslovanje u Britaniji.

Organska kapitalna ulaganja zadržala su se na razini 2021. godine i iznosila su 1,52 milijarde dolara, što je 11 posto manje no što je MOL bio najavio u ažuriranim smjernicama. Proizvodnja bi se trebala blago smanjiti, na 90 tisu?a ekvivalenta barela nafte dnevno.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com