Dan HAK-a: Otvoreno je prometno vježbalište i biciklisti?ki poligon Hrvatskog autokluba u Kutini

0
198

U proteklih nekoliko godina napravljeni su snažni iskoraci u temeljnim djelatnostima pomo?i na cesti i ?lanstva. U kriznim vremenima poput ovog Hrvatski autoklub dokazao je kako je uvijek na raspolaganju svojim ?lanovima – rekao je predsjednik HAK-a Slavko Tušek

Hrvatski autoklub obilježio je svoju 115. godišnjicu te 30. godišnjicu korištenja imena Hrvatski autoklub na Dan Hrvatskog autokluba 1. lipnja 2021. u Kutini. Tom je prilikom pustio u korištenje novo prometno vježbalište i poligon za edukaciju djece biciklista i pješaka.

Ovo je sigurno jedan od najmodernijih objekata ta vrste te ?e biti na raspolaganju gra?anima Kutine i okolnih mjesta i gradova. Na otvorenju je predsjednik HAK-a Slavko Tušek rekao:

Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas i poželjeti vam dobrodošlicu na ovu prigodnu sve?anost. Okupili smo se danas ovdje kako bismo obilježili 115. godišnjicu Hrvatskog autokluba i 30. godišnjicu korištenja imena Hrvatski autoklub, te kako bismo pustili u korištenje prometno vježbalište i biciklisti?ki poligon Hrvatskog autokluba u Kutini, a sve povodom Dana Hrvatskog autokluba.

Predsjednik HAK-a potom je dodao:

U proteklih nekoliko godina napravljeni su snažni iskoraci u temeljnim djelatnostima pomo?i na cesti i ?lanstva. U kriznim vremenima poput ovog Hrvatski autoklub dokazao je kako je uvijek na raspolaganju svojim ?lanovima. Tako ni u ovoj krizi prouzro?enoj pandemijom korona virusa nisu izostali pomo? i podrška voza?ima u nevolji. Kriza je snažno utjecala na njihovu mobilnost i putovanja, a oni su nas nagradili svojom vjernoš?u pa tako imamo više od 232.000 ?lanova. Sa zadovoljstvom mogu re?i kako se broj ?lanova posljednjih mjeseci pove?ava i o?ekujemo da ?emo uskoro ostvariti brojke iz razdoblja prije epidemije.

Uloga ovakvih poligona je plemenita jer omogu?e prakti?no vježbanje prometnih situacija, upravljanja vozilom i biciklima:

Novo prometno vježbalište za edukaciju kandidata za voza?e omogu?it ?e budu?im voza?ima iz Kutine i okolice kvalitetno osposobljavanje te polaganje voza?kog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Hrvatski autoklub i udruženi autoklubovi prepoznatljivi su po svojim preventivno-edukativnim aktivnostima. Nažalost, uslijed epidemije i ?injenice kako naše aktivnosti provodimo u neposrednom kontaktu s korisnicima, naj?eš?e djecom, te su aktivnosti najve?im dijelom odgo?ene. Kao primjerice Europsko natjecanje za najbolje bicikliste petih i šestih razreda osnovnih škola kojem smo trebali biti doma?ini u rujnu u Zadru. No vjerujemo kako ?e se preventivne aktivnosti uskoro nastaviti jer je stradavanje u cestovnom prometu i dalje ozbiljan problem našeg društva. U Kutini, u prostoru Hrvatskog autokluba otvaramo biciklisti?ki poligon za edukaciju djece biciklista i pješaka. Od danas, gra?anima Kutine i okolice na raspolaganju je prometno vježbalište za one koji su svima nama najvažniji, koji su najranjiviji u prometu i koje je potrebno najviše zaštititi – djecu.

Otvaranjem biciklisti?kog poligona stvaraju se osnove za po?etak provedbe stalne i sustavne edukacije djece predškolskog i osnovno-školskog uzrasta, u zajedni?koj suradnji s institucijama – Gradom, policijom, školama i vrti?ima. Time ?e ja?ati sigurnost i kultura u prometu, na boljitak sadašnjih i budu?ih generacija sudionika u cestovnom prometu.

Kao Hrvatski autoklub podržavamo izgradnju ovakvih poligona i u drugim gradovima, kako bismo sa?uvali ono najvrjednije što imamo – našu djecu – zaklju?io je predsjednik HAK-a Slavko Tušek.

Hrvatski autoklub kroz 115 godina postojanja i uspješnog djelovanja predano pruža pomo? voza?ima u nevolji širom Republike Hrvatske, kontinuirano radi na prometnoj preventivi i provo?enju edukativnih programa s ciljem podizanja razine sigurnosti prometa na cestama. To su samo neka od polazišta na kojima je zasnovan Hrvatski autoklub. Ona su postala još izraženija i prepoznatljivija prije 30 godina s po?etkom korištenja imena Hrvatski autoklub. Nastavljaju?i djelovanje i zasnivaju?i svoje postojanje na tradicijama Prvog hrvatskog automobilnog kluba utemeljenog 1. lipnja 1906., kroz niz desetlje?a Hrvatski autoklub se razvijao na održivim osnovama i izrastao u snažnu nacionalnu automobilisti?ku udrugu, koja je neprofitna i nestrana?ka, a ?ija snaga proizlazi iz oko 230.000 ?lanova, šezdesetak udruženih autoklubova te prije svega stru?nih kompetencija i operativne spremnosti u svim svojim djelatnostima.

Tako?er, tu se nalazi obnovljena i preure?ena poslovna zgrada Hrvatskog autokluba u sklopu koje ?e u skoroj budu?nosti, kada to dopuste epidemiološke mjere, biti u funkciji Nacionalni edukacijski centar gdje ?e se, sukladno potrebama Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova, provoditi razli?ite vrste edukacija zaposlenika naše asocijacije.

Hrvatski autoklub je zna?ajna ulaganja u obnovu i preure?enje poslovne zgrade, vježbališta i poligona u Kutini dovršio u izazovnim, teškim vremenima obilježenim epidemijom bolesti COVID-19, kao i snažnim potresima koji su pogodili najviše upravo Sisa?ko-moslava?ku županiju.

Dragi ?lanovi, Dan HAK-a je i vaš dan!

Dragi ?lanovi, vaša podrška nam je iznimno važna i utkana je u povijest HAK-a. U ime predsjednika HAK-a, poslovodstva, tijela upravljanja, djelatnika HAK-a i udruženih autoklubova ?estitamo vam Dan HAK-a. Pratite nas kao što ste to ?inili i dosad, a mi ?emo u?initi sve da opravdamo vaše povjerenje.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com