Dizajn gaze?eg sloja gume klju?an je za stabilnost automobila

0
387

Možda niste o tome razmišljali na takav na?in, ali gume su poput modnih dodataka, kao dragulji koji nadopunjuju i podižu dizajn vašeg vozila. Od pneumatika se ne o?ekuje da samo osigurava dobro držanje ceste, trakciju, prianjanje i da bude sastavni dio ovjesa, ve? i da dobro izgleda. Prilikom dizajniranja vozila. profil gaze?eg sloja klju?an je faktor koji se može isticati na podu salona.

Svi gaze?i slojevi mi izgledaju isto…!
Teško je, ako ne i nemogu?e, znati ponaša li se neki gaze?i sloj pneumatika bolje od drugog samo na jedan pogled. Jednostavno re?eno, jedino što vas povezuje s cestom s ta ?etiri gumena gaze?a sloja veli?ine ljudske ruke. Dakle, kao što i sami možete pretpostaviti, oni su izuzetno važni za osiguranje visoke razine držanja ceste, sposobnosti zaustavljanja, performansi i sigurnosti. Osobito u nepogodnim vremenskim uvjetima.

Struktura, materijali i dizajn gaze?eg sloja
To su elementi koji pneumatiku osiguravaju visoku razinu kvalitete i sigurnosti i niske troškove za korisnika. Dok je struktura nevidljiva, dizajn gaze?eg sloja od crne gume prili?no je vidljiv. Pogledajmo kako to utje?e na dvije klju?ne performanse:
Sigurnost (razina prianjanja na tlo)
Kontrolu nad vozilom (razina upravljivosti na suhom tlu)

DRŽANJE CESTE NA MOKRIM POVRŠINAMA
Kako biste razumjeli ulogu gaze?eg profila pneumatika na mokrim cestama, pokušajte zamisliti vodenu pumpu. Što je ve?i broj kanala u gaze?em sloju vašeg pneumatika, to više može pumpati vodu i izbacivati je iz utora dodirne površine s tlom. Tako je držanje ceste bolje. On na zapanjuju?i na?in sakuplja vodu i izbacuje je iz utora dodirne površine s tlom u samo nekoliko milisekundi. Na primjer, pneumatici dimenzija 195/65 R 15, mogu izbaciti gotovo 15 litara vode u sekundi.

Broj utora
Što je ve?i broj utora, to je ve?a sposobnost gaze?eg sloja da “pohranjuje i pumpa” vodu.

Oblik i raspored
Kao i kod sustava za odvod vode, oblik utora gaze?eg sloja (simetri?an, usmjeren, asimetri?an) odre?uje koliko brzo ?e se izbacivati voda s dodirne površine s tlom.

Lamele
To su tanke niti duž cijele površine gume koje poboljšavaju trakciju na mokrim i ledom prekrivenim cestama. Djeluju?i kao brisa?i vjetrobranskog stakla, lamele pomažu pri izbacivanju vode s rubova i iz utora pneumatika.

RAZINA UPRAVLJIVOSTI NA SUHIM CESTAMA
Krutost gaze?eg sloja jedan je od klju?nih elemenata koji uvelike utje?e na preciznost kontrole i odaziv upravlja?a.

Krutost gaze?eg sloja postiže se putem:
Profila pneumatika
Ravan profil s kvadratnim ramenima osigurava dobre performanse prilikom skretanja.
Broja lamela
Što je manji broj utora na gaze?em sloju, to je više gume u direktnom kontaktu s tlom i to je bolje držanje ceste.
Velikih gumenih blokova na gaze?em sloju
Veliki gumeni blokovi na gaze?em sloju ograni?avaju mobilnost gaze?eg sloja svojom debljinom.

Samoblokiraju?e ripne
Gumeni blokovi gaze?eg sloja s puno popre?nih ripni smanjit ?e krutost gaze?eg sloja. Protiv takvog u?inka uveli smo složene, trodimenzionalne ripne koje se me?usobno blokiraju pod optere?enjem.
Kako se pneumatici troše, tako se troši i gaze?i sloj, što ograni?ava njegovu u?inkovitost pri osiguravanju držanja na mokrom Zato redovito provjeravajte dubinu gaze?eg sloja, najmanje jednom mjese?no. Pneumatici se moraju zamijeniti kad se gaze?i sloj istroši do 1,6 mm. To je zbog toga što se možda više ne?ete voziti uz potpunu sigurnost i možda ?e te kršiti zakon. Pneumatik s istrošenim gaze?im slojem može biti opasan stoga ga treba zamijeniti. Mjera?i dubine profila gume mogu se kupiti u specijaliziranim trgovinama.

Izvor: Michelin

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com