Do 2030. u željezni?ki sektor ulaganja od 33 milijarde kuna

0
358

U hrvatski željezni?ki sektor planira se do 2030. uložiti oko 33 milijardi kuna kako bi se podigao na zadovoljavaju?u razinu, re?eno je u ?etvrtak u ?akovcu na panelu održanom u povodu 2021. – Europske godine željeznice i 161 godine željeznice u Hrvatskoj.

Motivirana Europskim zelenim planom, koji traži 90 posto smanjenja emisija u prijevoznom sektoru do 2050. godine, Europska komisija proglasila je 2021. godinu Europskom godinom željeznice.

Ujedno, 24. travnja navršila se 161 godina postojanja prve željeznice u Hrvatskoj, i to pruge Pragersko (Slovenija)-?akovec-Kotoriba-Nagykanizsa (Ma?arska). Tim su povodom Savez za željeznicu i Me?imurska županija organizirali u ?akovcu panel o sadašnjosti i budu?nosti željeznice.

Predsjednik Saveza za željeznicu Zoran Marši? kazao je da ve? 13 godina sanjaju da željeznica u Hrvatskoj bude pokreta? razvoja.

Me?imurski župan Matija Posavec naglasio je da ?e prijelomni trenutak razvoja cijelog sjevera Hrvatske biti izgradnja brze pruge Kotoriba-?akovec-Varaždin-Zapreši?-Zagreb.

„Nama u Me?imurju itekako je važan razvoj željezni?kog prometa i da se kona?no pomaknemo s mrtve to?ke što se ti?e samog ulaganja u željezni?ku infrastrukturu“, rekao je Posavec.

Na?elnik sektora za željezni?ku infrastrukturu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Milan Vukovi? istaknuo je da je na sjednici Vlade danas usvojeno pismo sektorske politike kao osnova dokumenta za nadolaze?e reforme željezni?kog sektora u rekonstrukciji i organizaciji.

„Do 2030. planiramo uložiti oko 33 milijardi kuna da bi se kompletni željezni?ki sektor stavio na zadovoljavaju?u razinu, a lepoglavska spojnica, koja bi spojila ?akovec sa Zagrebom, jedan je od tih projekta“, kazao je Vukovi?.

?lan uprave HŽ Infrastrukture Darko Bariši? najavio je da ?e se u sljede?ih nekoliko godina obnoviti pruga u Me?imurju, a postignuta brzina vlakova bit ?e 100 kilometara na sat.

„Naša želja je da se poveže grani?ni prostor izme?u Slovenije, Ma?arske i Hrvatske i da se u kona?nici ta pruga elektrificira jer ?emo na taj na?in do?i do u?inkovitije pruge odnosno zaštiti lijepi okoliš“, rekao je Bariši?.

Predsjednik uprave HŽ Putni?kog prijevoza Željko Uki? dodao je da intenzivno rade na popularizaciji željezni?kog prijevoza, a posljednji primjer su turisti?ki vlakovi, pa ?e u subotu do?i prvi takav vlak iz Budimpešte. Najavio je i nabavu novih vlakova.

„Do kraja ove godine HŽ-u ?e biti isporu?eno 7 novih elektromotornih vlakova. Danas imamo samo 28 novih klimatiziranih vozila i izuzetno je teško sa starim vozilima stvarati konkurentnost prijevoza. Do kraja 2023. do?i se ukupno 33 nova elektromotorna vlaka, a do kraja 2024. još 7 dizel-elektri?nih“, kazao je Uki?.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com