Do poticaja za elektri?ne automobile moglo se do?i samo povlaštenim informacijama

0
563

Ni nakon zakonskog roka od 15 dana, a ni nakon mjesec dana Fond ne odgovara na pitanja koja u najmanju ruku bude sumnju u klijentelizam, pristup eliti povlaštenim informacijama, netransparentnost…Dubravko Ponoš, šef fonda i dalje šuti.

Magistra farmacije iz Zagreba saznala je na vrijeme za natje?aj, no nije uspjela preduhitriti one s povlaštenim informacijama, jer prijavu je predala nakon 5 sati od objave. Donosimo razo?aravaju?e pismo naše ?itateljice…

Magistra sam farmacije, živim u jednoj prekrasnoj, ali prometnoj i bu?noj ulici centra Zagreba. Drvored koji krasi našu ulicu gledam isklju?ivo kroz zatvorene prozore s trostrukim izo staklom kako bismo se ja i moja obitelj zaštitili od smoga i buke.

Aktivno doprinosim smanjenju zaga?ivanja okoliša pa svaki dan, bez obzira na vremenske prilike, odlazim na posao u 2,5 km udaljenu ljekarnu pješice, na isti na?in se i vra?am.

Kako bih što manje zaga?ivala okoliš ispušnim plinovima i bukom, po potrebi unajmljujem isklju?ivo elektri?ni automobil od rent-a-cara, ili koristim jedno od 10 elektri?nih vozila zagreba?kog carsharing sustava.

Otkako su ponovno najavljeni poticaji za kupnju ekoloških vozila, a tome ima ve? nekih 7-8 mjeseci, veselim se kupnji novog auta, pratim tržište EV-a i PHEV-a, šaljem upite Ministarstvu zaštite okoliša, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, i naravno, ne dobivam odgovore.

Prvu vijest o tome da se približava dan prijave za poticaje našla sam na mrežnim stranicama Starta 19.travnja 2018. Bila sam sretna i presretna, vidjela se ve? u novoj Hyundai Koni, Nissan Leafu ili Mitsubishi Outlanderu.

I, najavljen nekih 24 sata ranije, stigao je dan prijave, 25.04.2018. Imala sam sre?u, našla sam zamjenu na poslu, kako bih se mogla posvetiti ispunjavanju aplikacije. Ve? dan ranije sam obišla sve trgovce i na jedvite jade uspjela dobiti ponudu za elektri?no vozilo. Natje?aj, navodno otvoren do 31.12. 2018, objavljen je na stranicama Fonda u 10:00 sati. Stranice su naravno pale, vjerojatno zbog velikog interesa. Uspjela sam im pristupiti tek oko 11:00 sati. Sam natje?aj nije na naslovnici, treba se dobro pomu?iti, prou?iti arhitekturu stranice i u šumi natje?aja za energetsku obnovu zgrada, reciklažna dvorišta, sanaciju odlagališta otpada i zaštitu prirode prona?i onaj za dodjelu bespovratnih sredstava za kupnju ekoloških vozila. Tek sam tada vidjela koja se sve dokumentacija traži.

Informati?ki sam educirana u domeni op?e kulture gra?anina srednjih godina, a to nažalost ne uklju?uje ispunjavanje obrazaca u Excelu, prijenosa fotografija u PDF, ispis Excel sheeta, potpisivanje istog, skeniranje i slanje elektronskim putem. Zahvaljuju?i tome što sam si uzela dan godišnjeg odmora i nisam u to vrijeme bila s pacijentima u ljekarni, uspjela sam na?i pomo? informati?ki pismenijih ljudi od mene te uz nešto obilazaka njihovih ureda, priprema i ispunjavanja traženih datoteka, obilaska fotokopiraona koje mogu printati, skenirati i slati materijale elektronskom poštom, kona?no sam uspjela ispuniti sve zahtjeve i u rekordnom roku, oko 16:00 sati poslati mail Fondu.
Mislila sam da je time ova procedura uspješno završila. Sada je preostalo samo ?ekati rješenje o dodjeli donacije od 80.000 kn, a u me?uvremenu, ?u još obilaziti kreditne institute i leasing društva kako bih zatvorila financijsku konstrukciju. Ra?unam da ?u svoj novi elektri?ni automobil preuzeti negdje na jesen.

Za?u?uju?e, iz Fonda ne dobivam nikakvu potvrdu zaprimljene aplikacije, ali ne uzrujavam se zbog toga. Pretpostavljam da su zatrpani zahtjevima poput mojega, i pristojno ?ekam rok od 30 dana. Kako mi se nitko nije javljao po isteku roka mailom sam zatražila informaciju o stadiju rješavanja mojeg zahtjeva.

U podužem dopisu koji je bio dijametralno suprotan o uvjeta natje?aja napisali su ono najvažnije: “u 14:54 sati 25. travnja raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu su iskorištena te se isti smatra zatvorenim.” O tempora, o mores. I još su dodali kako “imaju?i u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog vremena ne?e se razmatrati.

Kasnije, traže?i još jednom tekst natje?aja (na stranicama Fonda mu više nema ni traga) našla sam istu obavijest.

Drugim rije?ima, ja osoba srednjih godina sa završenim fakultetom, koliko-toliko informati?ki pismena, maksimalno mogu?e unaprijed pripremljena, taj dan na godišnjem odmoru, nisam uspjela zahtjev predati u roku.

Pitanje se name?e samo po sebi. Tko su onda onih nekoliko stotina korisnika koji ?e me?u sobom podijeliti 12 milijuna kuna donacije?

Kako su, ako nisu imali insajderske informacije iz Fonda, sve uspjeli prikupiti, pripremiti i predati isti dan do 14:54 sati? Kojim poslovima se ti sretnici bave kad se iz njih mogu iznenada isklju?iti i posvetiti nekoliko sati ispunjavanju prijavnih obrazaca?

Što je sa svim onim marljivim i poštenim gra?anima koji izme?u 11 i 15 sati radnim danom obavljaju svoje poslove? A što s onima koji ne koriste ra?unalo, internet i elektronsku poštu? O?igledno je kako se do donacija moglo do?i isklju?ivo temeljem insajderskih informacija, ili nekom ludom, nevi?enom sre?om, poput dobitka na lutriji. Samo što i igre na sre?u, osobito ako se na njima dijele nagrade od 80.000 kn imaju rigorozna pravila, uz objavu pravila, uplatu dijela nagradnog fonda Crvenom križu i javne objave dobitnika.

Igor Staži? – START

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com