Dolazi kraj jurnjavi na Autobahnu, naravno zbog ekologije

0
919

Nove generacije slušat ?e pri?e o tome kako se nekad davno na autocestama u Njema?koj, popularnom Autobahnu, moglo juriti koliko se htjelo.

Nažalost, posljednja oaza za ljubitelje brzina uskoro bi se mogla ugasiti. Briga o okolišu sve više dolazi u fokus pa su na tom tragu u nove predložene mjere za smanjenje zaga?enja zraka, koje bi trebale stupiti na snagu 2023. godine, a uklju?uju i ograni?enje najve?e brzine na Autobahnu od 130 km/h.

Nacionalno vije?e predložilo je vladi ?itav niz mjera koje bi trebale rezultirati manjim zaga?enjem, a osim uvo?enja ograni?enja brzine predvi?a se i pove?anje poreza na gorivo. Njema?ka vlada trebala bi ta sredstva preusmjeriti na davanje poticaja za kupnju automobila s hibridnim ili elektri?nim pogonskim sklopom.

Okida? za ovakav pristup bilo je istraživanje kojim je zaklju?eno kako ukupne emisije štetnih plinova u prometu u Njema?koj nisu smanjene još od 1990. godine.

Nakon zabrana dizelaša na autocestama, koji je u kombinaciji sa zabranama u gradovima rezultirao drasti?nim padom prodaje, ovo je drugi udar na voza?e što se ti?e Autobahna.

Dakle, kroz koju godinu sa sjetom ?emo se prisje?ati vremena kad se Autobahnom moglo legalno juriti ?ak i 400 km/h, kao i ?injenice da su se njema?ki proizvo?a?i automobila još 1987. godine dogovorili kako ?e svoje modele ograni?iti na 250 km/h.

Svakako pro?itajte i ?lanak o nevjerojatnim prometnim pravilima diljem svijeta.