Elektri?ni automobili morat ?e emitirati umjetni zvuk

0
230

U ve?ini država SAD-a, a uskoro i u gotovo svim ?lanicama EU, na snagu ?e stupiti zakon prema kojem ?e elektri?ni automobili morati imat ugra?ene zvu?nike. Putem njih u okolinu ?e se emitirati umjetni zvuk, jer su zbog bešumnog na?ina rada elektromotora opasni za pješake.

Pješaci ih teže percipiraju pa je rizik od kontakta i do 80 posto ve?i u usporedbi za standardnim automobilima. Dodatni zvu?nici bit ?e otporni na vodu, dok stoje emitirat ?e zvuk od 47 do 50 dB, do brzine od 10 km/h 50-53 dB, do 20 km/h 59-62 dB, a na ve?im brzinama od 63 do 67 dB.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com