Europa želi autonomno ko?enje proglasiti standardnom opremom

0
177

Nakon ABS-a i ESP-a još jedan sustav aktivne sigurnosti automobila mogao bi biti direktivom proglašen obaveznom opremom u novim automobilima. Rije? je o sustavu za autonomno ko?enje, za koje velika ve?ina ?lanica EU smatra kako bi trebalo postati standardom.

Naravno da je takva inicijativa dobrodošle, jer bi se dugoro?no spasili brojni životi, a ni materijalna šteta uslijed smanjenja broja prometnih nesre?a nije zanemariva. No, uvo?enje takvog standardna slomit ?e se na le?ima kupaca, jer ?e i najjeftiniji automobili poskupjeti.

Trenuta?no ?ak 70 posto novih automobila nije opremljeno sustavom za autonomno ko?enje. Standard je samo u visokoj klasi, a u manjim, slabijim i jeftinijim modelima rijetko tko poseže za njime s popisa dodatne opreme. Istraživanja su pokazala kako bi se u situaciji kad bi svi automobili na prometnicama EU bili opremljeni sustavom za autonomno ko?enje broj prometnih nesre?a smanjio za 38 posto, a proizvo?a?i automobila u SAD-u ve? su postigli dogovor da ?e sustav za autonomno ko?enje standardno ugra?ivati u sve modeli od 2022. godine.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com